ท่องเที่ยวอย่างอุ่นใจ และประหยัดมากขึ้น เอ็ทน่า ให้คุณประหยัดค่าเบี้ยสูงสุด 15%* เมื่อสมัครประกันการเดินทาง

  ท่องเที่ยวอย่างอุ่นใจ และประหยัดมากขึ้น เอ็ทน่า ให้คุณประหยัดค่าเบี้ยสูงสุด 15%* เมื่อสมัครประกันการเดินทาง
  เอ็ทน่า จัดแคมเปญมอบความคุ้มครองประกันการเดินทางทั้งรายเที่ยวและรายปี ด้วยการให้คุณประหยัดค่าเบี้ยประกันได้มากขึ้นสูงสุด 15% เพียงกรอกโปรโมโค้ด เมื่อทำการซื้อประกันเดินทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.aetna.co.th/travel-insurance

  • ประหยัดค่าเบี้ย 15% เมื่อสมัครประกันการเดินทางแบบรายปี กรอก promo code: Mar-150322
  • ประหยัดค่าเบี้ย 10% เมื่อสมัครประกันการเดินทางแบบรายเที่ยว กรอก promo code: Mar-100322

  ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565
   
  จุดเด่นของแผนประกันเดินทางของ เอ็ทน่า
  - ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 5 ล้านบาท ต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่ง
  - ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
  - มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทาง
  - ให้ความคุ้มครองทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกา (ยกเว้น 5 ประเทศที่มีการยกเว้น)
  - ให้ความคุ้มครองประกันหลังกลับจากการเดินทาง 2 ชั่วโมง
  - ได้รับการรับรองจากสถานฑูตในการขอยื่นวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
  - คืนเงิน 100% เมื่อถูกปฏิเสธวีซ่า

  คลิกซื้อประกันเดินทางออนไลน์ได้เลย หรือโทร 02 677 0066
   
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. รายการส่งเสริมการขาย สำหรับกรมธรรม์ฉบับใหม่ ภายในระยะเวลาที่แคมเปญกำหนดเท่านั้น
  2. การ upgrade, downgrade หรือ การเพิ่มสมาชิกในกรมธรรม์ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการฯ
  3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ข้อกำหนด และสิทธิประโยชน์ กลุ่มลูกค้า ตามดุลย์พินิจ
  4. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอ็ทน่าถือเป็นที่สิ้นสุด

  หมายเหตุ
  *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ท่านเลือก และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

  ติดต่อเอ็ทน่า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 02 232 8666 หรืออีเมล csc@aetna.co.th

  Loading...