ประหยัดค่าเบี้ยประกันสูงสุด 15%* เมื่อสมัครประกันสุขภาพแบบบุคคล และสูงสุด 25% เมื่อสมัครแบบครอบครัว พร้อมรับสิทธิบริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอปฯ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  ประหยัดค่าเบี้ยประกันสูงสุด 15%* เมื่อสมัครประกันสุขภาพแบบบุคคล และสูงสุด 25% เมื่อสมัครแบบครอบครัว พร้อมรับสิทธิบริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอปฯ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  สมัครแผนประกันสุขภาพวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 25%*
   - เมื่อสมัครประกันสุขภาพเฉพาะ IPD ประหยัดค่าเบี้ย 12% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี)
   - เมื่อสมัครประกันสุขภาพ IPD+OPD ประหยัดค่าเบี้ย 15% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี)
   - เมื่อสมัครประกันสุขภาพแบบครอบครัว ประหยัดค่าเบี้ย 25% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี)

  แผนประกันที่เข้าร่วมแคมเปญ : 
  • แผนแพลทินัม พลัส
  • แผนวีเฮลท์ วีแคร์
  • แผนบียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์
  • แผนเพอร์ซันนัล แคร์
  • แผนโอปอล
  • แผนเพิร์ล

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. รายการส่งเสริมการขาย สำหรับกรมธรรม์ฉบับใหม่ (เฉพาะเบี้ยประกันภัยปีแรก) ภายในระยะเวลาที่แคมเปญกำหนดเท่านั้น
  2. วันเริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
  3. การ upgrade, downgrade หรือ การเพิ่มสมาชิกในกรมธรรม์ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการฯ
  4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ข้อกำหนด และสิทธิประโยชน์ กลุ่มลูกค้า ตามดุลย์พินิจ
  5. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอ็ทน่าถือเป็นที่สิ้นสุด

  หมายเหตุ
  *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ท่านเลือก และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  **บริการแอปพลิเคชันวีเฮลท์ให้บริการโดยบริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับลูกค้าที่ถือแผนประกันสุขภาพของเอ็ทน่าประเทศไทย อันได้แก่ อัลตร้าแคร์, แพลทินัม, แพลทินัม พลัส, วีเฮลท์ วีแคร์, เพอร์ซันนัลแคร์, บียอนด์เพอร์ซันนัลแคร์, โอปอล, เพิร์ล, เอ็มพลอยยี พลัส, เอ็มพลอยยี วีแคร์ และประกันกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ (ยกเว้นบริการด้านบริหารจัดการสินไหมทดแทน – ASO Groups) / สามารถทำการนัดหมายในช่วงเวลา 8.00 น. - 20.00 น. จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์). บริการส่งยาทั่วประเทศภายใน 4 ชั่วโมง (ในหลายจังหวัด) และไม่เกิน 3 วันสำหรับต่างจังหวัด (ฟรีเฉพาะค่าจัดส่งยาเท่านั้น ไม่รวมค่ายาที่แพทย์สั่ง)

  ติดต่อเอ็ทน่า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 02 232 8666 หรืออีเมล csc@aetna.co.th

  Loading...