Facebook Pixel Codeดูแลตัวคุณเองและครอบครัวที่คุณรักด้วยประกันสุขภาพเอ็ทน่า รับสิทธิ์พิเศษ ส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูงสุด 15%* เมื่อซื้อประกันสุขภาพแบบบุคคล และส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 25% เมื่อสมัครแบบครอบครัว - เอ็ทน่า ประเทศไทย

  ดูแลตัวคุณเองและครอบครัวที่คุณรักด้วยประกันสุขภาพเอ็ทน่า รับสิทธิ์พิเศษ ส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูงสุด 15%* เมื่อซื้อประกันสุขภาพแบบบุคคล และส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 25% เมื่อสมัครแบบครอบครัว

  ดูแลตัวคุณเองและครอบครัวที่คุณรักด้วยประกันสุขภาพเอ็ทน่า รับสิทธิ์พิเศษ ส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูงสุด 15%* เมื่อซื้อประกันสุขภาพแบบบุคคล และส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 25% เมื่อสมัครแบบครอบครัว
  ซื้อแผนประกันสุขภาพวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 25%*
   - เมื่อซื้อประกันสุขภาพเฉพาะ IPD รับส่วนลด 12% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี)
   - เมื่อซื้อประกันสุขภาพ IPD+OPD รับส่วนลด 15% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี)
   - เมื่อซื้อประกันสุขภาพแบบครอบครัว รับส่วนลด 25% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี)

  แผนประกันที่เข้าร่วมแคมเปญ : 
  • แผนแพลทินัม พลัส
  • แผนบียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์
  • แผนเพอร์ซันนัล แคร์
  • แผนโอปอล
  • แผนเพิร์ล

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. รายการส่งเสริมการขาย สำหรับกรมธรรม์ฉบับใหม่ (เฉพาะเบี้ยประกันภัยปีแรก) ภายในระยะเวลาที่แคมเปญกำหนดเท่านั้น
  2. วันเริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2565
  3. การ upgrade, downgrade หรือ การเพิ่มสมาชิกในกรมธรรม์ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการฯ
  4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ข้อกำหนด และสิทธิประโยชน์ กลุ่มลูกค้า ตามดุลย์พินิจ
  5. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอ็ทน่าถือเป็นที่สิ้นสุด

  หมายเหตุ
  *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ท่านเลือก และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  **บริการแอปพลิเคชันวีเฮลท์ให้บริการโดยบริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับลูกค้าที่ถือแผนประกันสุขภาพของเอ็ทน่าประเทศไทย อันได้แก่ อัลตร้าแคร์, แพลทินัม, แพลทินัม พลัส, วีเฮลท์ วีแคร์, เพอร์ซันนัลแคร์, บียอนด์เพอร์ซันนัลแคร์, โอปอล, เพิร์ล, เอ็มพลอยยี พลัส, เอ็มพลอยยี วีแคร์ และประกันกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ (ยกเว้นบริการด้านบริหารจัดการสินไหมทดแทน – ASO Groups) / สามารถทำการนัดหมายในช่วงเวลา 8.00 น. - 20.00 น. จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์). บริการส่งยาทั่วประเทศภายใน 4 ชั่วโมง (ในหลายจังหวัด) และไม่เกิน 3 วันสำหรับต่างจังหวัด (ฟรีเฉพาะค่าจัดส่งยาเท่านั้น ไม่รวมค่ายาที่แพทย์สั่ง)