โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี สำหรับสมาชิกประกันสุขภาพเอ็ทน่า

  โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี สำหรับสมาชิกประกันสุขภาพเอ็ทน่า
  บริษัทฯ รู้สึกห่วงใยและตระหนักถึงผลกระทบของการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและ องค์การอนามัยโลก ได้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีประวัติทางการแพทย์ เราจึงได้จัดตั้งโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้แก่สมาชิกของเอ็ทน่าฟรี เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดโอกาสในการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มักจะระบาดในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงแก่สมาชิกของเรา ทั้งนี้ท่านสามารถที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนเข้าร่วมโครงการ

  โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคมถึง 25 กันยายน 2565  เฉพาะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการ ในช่วงเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนที่ระบุเท่านั้น
   
  ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ bit.ly/THflu2022 
   
  เงื่อนไขการรับสิทธิ์
   
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้ารับวัคซีนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงความเป็นสมาชิกภาพของเอ็ทน่ารวมถึงสมาชิกที่ไม่ ถูกระงับสิทธิ์ความคุ้มครองในวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน โอนย้ายกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
  บริษัทฯ ขอมอบสิทธิ์การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ท่านละ 1 เข็มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับการบริการนอกเวลาทำการของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ การพบแพทย์ตรวจรักษาและบริการอื่นๆ
  ผู้ถือกรมธรรม์ที่มีอายุต่ำกว่า 9 ปี อาจมีค่าบริการทางการแพทย์ที่กุมารแพทย์จะทำการตรวจร่างกายก่อน
  ให้บริการวัคซีนและอาจมีการแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากวัคซีนเท่านั้นยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพบแพทย์ตรวจรักษาและบริการอื่นๆ
  สมาชิกที่แพ้ไข่ ตั้งครรภ์และกำลังให้นมบุตร หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการค่าใช้จ่ายในการปรึกษา แพทย์ไม่รวมในโครงการนี้
   
  วิธีการรับสิทธิ์
   
  ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถแสดงรหัสเฉพาะ พร้อมบัตรประชาชนและบัตรสมาชิกเอ็ทน่า กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
   
  รายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ

  (จะอัพเดทให้ท่านทราบเร็วๆ นี้)

  ติดต่อเอ็ทน่า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 02 232 8666 หรืออีเมล csc@aetna.co.th

  Loading...