Facebook Pixel Codeโปรโมชัน - เอ็ทน่า ประเทศไทย

  ค้นหาบทความที่น่าสนใจ

  โปรโมชัน

  ดูแลตัวคุณเองและครอบครัวที่คุณรักด้วยประกันสุขภาพเอ็ทน่า รับสิทธิ์พิเศษ ส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูงสุด 15%* เมื่อซื้อประกันสุขภาพแบบบุคคล และส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 25% เมื่อสมัครแบบครอบครัว

  ดูแลตัวคุณเองและครอบครัวที่คุณรักด้วยประกันสุขภาพเอ็ทน่า รับสิทธิ์พิเศษ ส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูงสุด 15%* เมื่อซื้อประกันสุขภาพแบบบุคคล และส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 25% เมื่อสมัครแบบครอบครัว

  ซื้อแผนประกันสุขภาพวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 25%*  - เมื่อซื้อประกันสุขภาพเฉพาะ IPD รับส่วนลด 12% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี)  - เมื่อซื้อประกันสุขภาพ IPD+OPD รับส่วนลด 15% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี)  - เมื่อซื้อประกันสุขภาพแบบครอบครัว รับส่วนลด 25% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี) แผนประกันที่เข้าร่วมแคมเปญ :  • แผนแพลทินัม พลัส • แผนบียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์ • แผนเพอร์ซันนัล แคร์ • แผนโอปอล • แผนเพิร์ล เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 1. รายการส่งเสริมการขาย สำหรับกรมธรรม์ฉบับใหม่ (เฉพาะเบี้ยประกันภัยปีแรก) ภายในระยะเวลาที่แคมเปญกำหนดเท่านั้น 2. วันเริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2565 3. การ upgrade, downgrade หรือ การเพิ่มสมาชิกในกรมธรรม์ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการฯ 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ข้อกำหนด และสิทธิประโยชน์ กลุ่มลูกค้า ตามดุลย์พินิจ 5. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอ็ทน่าถือเป็นที่สิ้นสุด หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ท่านเลือก และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง **บริการแอปพลิเคชันวีเฮลท์ให้บริการโดยบริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับลูกค้าที่ถือแผนประกันสุขภาพของเอ็ทน่าประเทศไทย อันได้แก่ อัลตร้าแคร์, แพลทินัม, แพลทินัม พลัส, วีเฮลท์ วีแคร์, เพอร์ซันนัลแคร์, บียอนด์เพอร์ซันนัลแคร์, โอปอล, เพิร์ล, เอ็มพลอยยี พลัส, เอ็มพลอยยี วีแคร์ และประกันกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ (ยกเว้นบริการด้านบริหารจัดการสินไหมทดแทน – ASO Groups) / สามารถทำการนัดหมายในช่วงเวลา 8.00 น. - 20.00 น. จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์). บริการส่งยาทั่วประเทศภายใน 4 ชั่วโมง (ในหลายจังหวัด) และไม่เกิน 3 วันสำหรับต่างจังหวัด (ฟรีเฉพาะค่าจัดส่งยาเท่านั้น ไม่รวมค่ายาที่แพทย์สั่ง)
  ดูแลตัวคุณเองและครอบครัวที่คุณรักด้วยประกันสุขภาพเอ็ทน่า รับสิทธิ์พิเศษ ส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูงสุด 15%* เมื่อซื้อประกันสุขภาพแบบบุคคล และส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 25% เมื่อสมัครแบบครอบครัว

  ดูแลตัวคุณเองและครอบครัวที่คุณรักด้วยประกันสุขภาพเอ็ทน่า รับสิทธิ์พิเศษ ส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูงสุด 15%* เมื่อซื้อประกันสุขภาพแบบบุคคล และส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 25% เมื่อสมัครแบบครอบครัว

  ซื้อแผนประกันสุขภาพวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 25%*  - เมื่อซื้อประกันสุขภาพเฉพาะ IPD รับส่วนลด 12% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี)  - เมื่อซื้อประกันสุขภาพ IPD+OPD รับส่วนลด 15% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี)  - เมื่อซื้อประกันสุขภาพแบบครอบครัว รับส่วนลด 25% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี) แผนประกันที่เข้าร่วมแคมเปญ :  • แผนแพลทินัม พลัส • แผนบียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์ • แผนเพอร์ซันนัล แคร์ • แผนโอปอล • แผนเพิร์ล เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 1. รายการส่งเสริมการขาย สำหรับกรมธรรม์ฉบับใหม่ (เฉพาะเบี้ยประกันภัยปีแรก) ภายในระยะเวลาที่แคมเปญกำหนดเท่านั้น 2. วันเริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2565 3. การ upgrade, downgrade หรือ การเพิ่มสมาชิกในกรมธรรม์ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการฯ 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ข้อกำหนด และสิทธิประโยชน์ กลุ่มลูกค้า ตามดุลย์พินิจ 5. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอ็ทน่าถือเป็นที่สิ้นสุด หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ท่านเลือก และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง **บริการแอปพลิเคชันวีเฮลท์ให้บริการโดยบริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับลูกค้าที่ถือแผนประกันสุขภาพของเอ็ทน่าประเทศไทย อันได้แก่ อัลตร้าแคร์, แพลทินัม, แพลทินัม พลัส, วีเฮลท์ วีแคร์, เพอร์ซันนัลแคร์, บียอนด์เพอร์ซันนัลแคร์, โอปอล, เพิร์ล, เอ็มพลอยยี พลัส, เอ็มพลอยยี วีแคร์ และประกันกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ (ยกเว้นบริการด้านบริหารจัดการสินไหมทดแทน – ASO Groups) / สามารถทำการนัดหมายในช่วงเวลา 8.00 น. - 20.00 น. จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์). บริการส่งยาทั่วประเทศภายใน 4 ชั่วโมง (ในหลายจังหวัด) และไม่เกิน 3 วันสำหรับต่างจังหวัด (ฟรีเฉพาะค่าจัดส่งยาเท่านั้น ไม่รวมค่ายาที่แพทย์สั่ง)