ค้นหาบทความที่น่าสนใจ

  โปรโมชัน

  โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี สำหรับสมาชิกประกันสุขภาพเอ็ทน่ารายบุคคล*

  โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี สำหรับสมาชิกประกันสุขภาพเอ็ทน่ารายบุคคล*

  บริษัทฯ รู้สึกห่วงใยและตระหนักถึงผลกระทบของการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและ องค์การอนามัยโลก ได้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีประวัติทางการแพทย์ เราจึงได้จัดตั้งโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้แก่สมาชิกของเอ็ทน่าฟรี เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดโอกาสในการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มักจะระบาดในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงแก่สมาชิกของเรา ทั้งนี้ท่านสามารถที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนเข้าร่วมโครงการ *เฉพาะประกันสุขภาพรายบุคคลเท่านั้น ยกเว้นแผนประกันมะเร็งและประกันการเดินทาง โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคมถึง 25 กันยายน 2565  เฉพาะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการ ในช่วงเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนที่ระบุเท่านั้น   • ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ bit.ly/THflu2022    เงื่อนไขการรับสิทธิ์   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้ารับวัคซีนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงความเป็นสมาชิกภาพของเอ็ทน่ารวมถึงสมาชิกที่ไม่ถูกระงับสิทธิ์ความคุ้มครองในวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน โอนย้ายกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ • บริษัทฯ ขอมอบสิทธิ์การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ท่านละ 1 เข็ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับการบริการนอกเวลาทำการของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ การพบแพทย์ตรวจรักษาและบริการอื่นๆ • ผู้ถือกรมธรรม์ที่มีอายุต่ำกว่า 9 ปี อาจมีค่าบริการทางการแพทย์ที่กุมารแพทย์จะทำการตรวจร่างกายก่อน • ให้บริการวัคซีนและอาจมีการแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ซึ่งบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากวัคซีนเท่านั้นยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพบแพทย์ตรวจรักษาและบริการอื่นๆ • สมาชิกที่แพ้ไข่ ตั้งครรภ์และกำลังให้นมบุตร หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการค่าใช้จ่ายในการปรึกษา แพทย์ไม่รวมในโครงการนี้   วิธีการรับสิทธิ์   ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถแสดงรหัสเฉพาะ พร้อมบัตรประชาชนและบัตรสมาชิกเอ็ทน่า กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ   ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการที่นี่ PMI (TH) PMi (EN) iPMi (TH) iPMi (EN)
  โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี สำหรับสมาชิกประกันสุขภาพเอ็ทน่ารายบุคคล*

  โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี สำหรับสมาชิกประกันสุขภาพเอ็ทน่ารายบุคคล*

  บริษัทฯ รู้สึกห่วงใยและตระหนักถึงผลกระทบของการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและ องค์การอนามัยโลก ได้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีประวัติทางการแพทย์ เราจึงได้จัดตั้งโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้แก่สมาชิกของเอ็ทน่าฟรี เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดโอกาสในการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มักจะระบาดในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงแก่สมาชิกของเรา ทั้งนี้ท่านสามารถที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนเข้าร่วมโครงการ *เฉพาะประกันสุขภาพรายบุคคลเท่านั้น ยกเว้นแผนประกันมะเร็งและประกันการเดินทาง โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคมถึง 25 กันยายน 2565  เฉพาะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการ ในช่วงเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนที่ระบุเท่านั้น   • ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ bit.ly/THflu2022    เงื่อนไขการรับสิทธิ์   • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้ารับวัคซีนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงความเป็นสมาชิกภาพของเอ็ทน่ารวมถึงสมาชิกที่ไม่ถูกระงับสิทธิ์ความคุ้มครองในวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน โอนย้ายกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ • บริษัทฯ ขอมอบสิทธิ์การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ท่านละ 1 เข็ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับการบริการนอกเวลาทำการของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ การพบแพทย์ตรวจรักษาและบริการอื่นๆ • ผู้ถือกรมธรรม์ที่มีอายุต่ำกว่า 9 ปี อาจมีค่าบริการทางการแพทย์ที่กุมารแพทย์จะทำการตรวจร่างกายก่อน • ให้บริการวัคซีนและอาจมีการแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ซึ่งบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากวัคซีนเท่านั้นยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพบแพทย์ตรวจรักษาและบริการอื่นๆ • สมาชิกที่แพ้ไข่ ตั้งครรภ์และกำลังให้นมบุตร หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการค่าใช้จ่ายในการปรึกษา แพทย์ไม่รวมในโครงการนี้   วิธีการรับสิทธิ์   ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถแสดงรหัสเฉพาะ พร้อมบัตรประชาชนและบัตรสมาชิกเอ็ทน่า กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ   ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการที่นี่ PMI (TH) PMi (EN) iPMi (TH) iPMi (EN)
  ประหยัดค่าเบี้ยประกันสูงสุด 15%* เมื่อสมัครประกันสุขภาพแบบบุคคล และสูงสุด 25% เมื่อสมัครแบบครอบครัว พร้อมรับสิทธิบริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอปฯ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  ประหยัดค่าเบี้ยประกันสูงสุด 15%* เมื่อสมัครประกันสุขภาพแบบบุคคล และสูงสุด 25% เมื่อสมัครแบบครอบครัว พร้อมรับสิทธิบริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอปฯ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  สมัครแผนประกันสุขภาพวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด 25%*  - เมื่อสมัครประกันสุขภาพเฉพาะ IPD ประหยัดค่าเบี้ย 12% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี)  - เมื่อสมัครประกันสุขภาพ IPD+OPD ประหยัดค่าเบี้ย 15% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี)  - เมื่อสมัครประกันสุขภาพแบบครอบครัว ประหยัดค่าเบี้ย 25% (ทั้งการชำระแบบรายเดือนหรือรายปี) แผนประกันที่เข้าร่วมแคมเปญ :  • แผนแพลทินัม พลัส • แผนวีเฮลท์ วีแคร์ • แผนบียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์ • แผนเพอร์ซันนัล แคร์ • แผนโอปอล • แผนเพิร์ล เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 1. รายการส่งเสริมการขาย สำหรับกรมธรรม์ฉบับใหม่ (เฉพาะเบี้ยประกันภัยปีแรก) ภายในระยะเวลาที่แคมเปญกำหนดเท่านั้น 2. วันเริ่มคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 3. การ upgrade, downgrade หรือ การเพิ่มสมาชิกในกรมธรรม์ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการฯ 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ข้อกำหนด และสิทธิประโยชน์ กลุ่มลูกค้า ตามดุลย์พินิจ 5. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอ็ทน่าถือเป็นที่สิ้นสุด หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ท่านเลือก และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง **บริการแอปพลิเคชันวีเฮลท์ให้บริการโดยบริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับลูกค้าที่ถือแผนประกันสุขภาพของเอ็ทน่าประเทศไทย อันได้แก่ อัลตร้าแคร์, แพลทินัม, แพลทินัม พลัส, วีเฮลท์ วีแคร์, เพอร์ซันนัลแคร์, บียอนด์เพอร์ซันนัลแคร์, โอปอล, เพิร์ล, เอ็มพลอยยี พลัส, เอ็มพลอยยี วีแคร์ และประกันกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ (ยกเว้นบริการด้านบริหารจัดการสินไหมทดแทน – ASO Groups) / สามารถทำการนัดหมายในช่วงเวลา 8.00 น. - 20.00 น. จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์). บริการส่งยาทั่วประเทศภายใน 4 ชั่วโมง (ในหลายจังหวัด) และไม่เกิน 3 วันสำหรับต่างจังหวัด (ฟรีเฉพาะค่าจัดส่งยาเท่านั้น ไม่รวมค่ายาที่แพทย์สั่ง)
  ท่องเที่ยวอย่างอุ่นใจ และประหยัดมากขึ้น เอ็ทน่า ให้คุณประหยัดค่าเบี้ยสูงสุด 15%* เมื่อสมัครประกันการเดินทาง

  ท่องเที่ยวอย่างอุ่นใจ และประหยัดมากขึ้น เอ็ทน่า ให้คุณประหยัดค่าเบี้ยสูงสุด 15%* เมื่อสมัครประกันการเดินทาง

  เอ็ทน่า จัดแคมเปญมอบความคุ้มครองประกันการเดินทางทั้งรายเที่ยวและรายปี ด้วยการให้คุณประหยัดค่าเบี้ยประกันได้มากขึ้นสูงสุด 15% เพียงกรอกโปรโมโค้ด เมื่อทำการซื้อประกันเดินทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.aetna.co.th/travel-insurance • ประหยัดค่าเบี้ย 15% เมื่อสมัครประกันการเดินทางแบบรายปี กรอก promo code: Jun-150622 • ประหยัดค่าเบี้ย 10% เมื่อสมัครประกันการเดินทางแบบรายเที่ยว กรอก promo code: Jun-100622 โปรโมชั่นตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2565   จุดเด่นของแผนประกันเดินทางของ เอ็ทน่า - ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 5 ล้านบาท ต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่ง* - ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยตลอด 24 ชั่วโมง - มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทาง - ให้ความคุ้มครองทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกา (ยกเว้น 5 ประเทศที่มีการยกเว้น) - ให้ความคุ้มครองประกันหลังกลับจากการเดินทาง 2 ชั่วโมง - ได้รับการรับรองจากสถานฑูตในการขอยื่นวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น - คืนเงิน 100% เมื่อถูกปฏิเสธวีซ่า คลิกซื้อประกันเดินทางออนไลน์ได้เลย หรือโทร 02 677 0066   เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 1. รายการส่งเสริมการขาย สำหรับกรมธรรม์ฉบับใหม่ ภายในระยะเวลาที่แคมเปญกำหนดเท่านั้น 2. การ upgrade, downgrade หรือ การเพิ่มสมาชิกในกรมธรรม์ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการฯ 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ข้อกำหนด และสิทธิประโยชน์ กลุ่มลูกค้า ตามดุลย์พินิจ 4. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอ็ทน่าถือเป็นที่สิ้นสุด หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ท่านเลือก และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง