เอ็ทน่า ประกันสุขภาพสนับสนุนการศึกษาไทย มอบคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

  เอ็ทน่า ประกันสุขภาพสนับสนุนการศึกษาไทย มอบคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
  14 ธันวาคม 2563 - บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ในเครือกลุ่มบริษัท CVS  บริษัทฯ ประกันสุขภาพอันดับ 1 ในประเทศไทย จากการจัดอันดับของสมาคมประกันวินาศภัย บริจาคคอมพิวเตอร์มากกว่า 100 เครื่องให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เพื่อแจกจ่ายไปยังโรงเรียนในสังกัด จำนวน 30 แห่ง

  การบริจาคคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทย (AMCHAM) เพื่อให้นักเรียนไทยเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แหล่งความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางด้านไอที
  เอ็ทน่า ประกันสุขภาพสนับสนุนการศึกษาไทย มอบคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 “ในฐานะบริษัทประกันสุขภาพระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นที่จะยกระดับการบริการด้านสุขภาพเสมือนเป็นพันธมิตรที่ดีต่อสมาชิกของเราในด้านการดูแลสุขภาพ” มร.เดเมียน เดลานีย์ กรรมการผู้จัดการ กล่าว นอกจากนี้ เอ็ทน่ายังมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งการมอบคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกัน COVID-19

  Aetna Thailand
  Your Partner in Health

  เกี่ยวกับเอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล
  เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นส่วนหนึ่งของ CVS Health company ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนที่แข็งแรงและแข็งแกร่ง ด้วยการส่งมอบสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพของประชากรทั่วโลกในฐานะที่เราเป็นบริษัทผู้นำด้านประกันสุขภาพ เอ็ทน่ามีสมาชิกกว่า 900,000 คนทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งคนท้องถิ่น ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยว และผลประโยชน์ที่ครอบคลุมและดูแลทั่วโลก อาทิ การรักษาทางการแพทย์ ทันตกรรม การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน และในบางพื้นที่ยังคุ้มครองถึงชีวิตและทุพพลภาพด้วย นอกจากนี้ เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ยังได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อยกระดับระบบการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นเพื่อรองรับสมาชิกที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ บริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งมีการควบคุมคุณภาพการบริการและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับปี 2563 ทาง CVS Health company ติดอันดับที่ 5 ในทำเนียบ Fortune 500 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https:/www.aetna.co.th
  เอ็ทน่า ประกันสุขภาพสนับสนุนการศึกษาไทย มอบคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

  ติดต่อเอ็ทน่า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 02 232 8666 หรืออีเมล csc@aetna.co.th

  Loading...