รู้หรือไม่ "เบี้ยประกันสุขภาพ" สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  รู้หรือไม่ "เบี้ยประกันสุขภาพ" สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  ประกันกับการลดหย่อนภาษี

   
  เมื่อพูดถึงการยื่นลดหย่อนภาษี หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า การซื้อประกันสุขภาพก็สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน ถ้าใครกำลังวางแผนจะซื้อประกันสุขภาพ เอ็ทน่ามีคำแนะนำดีๆ มาฝาก

   

  เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง

  ในกรณีผู้ที่ทำประกันสุขภาพให้ตัวเอง สามารถนำเบี้ยชำระมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท แต่กรณีทำประกันสุขภาพ ร่วมกับประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต ต้องไม่เกิน 100,000 บาท/ปี หรือทำร่วมกับประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำเบี้ยรวมไปหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 215,000 บาท/ปี

   

  เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่/คู่สมรส

  กรณีที่เป็นเบี้ยประกันสุขภาพสำหรับพ่อแม่ก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน ซึ่งจะหักตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินคนละ 15,000 บาท หมายถึง ลดหย่อนพ่อได้ไม่เกิน 15,000 บาท และลดหย่อนแม่ได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า รายได้ของพ่อแม่ต้องไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ถึงจะนำมาลดหย่อนภาษีได้ รวมถึงเบี้ยประกันสุขภาพของคู่สมรส ถ้าคู่สมรสไม่มีเงินได้ เราสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาท

  เบี้ยประกันสุขภาพ นำมาลดหย่อนภาษีได้

  สำหรับเงื่อนไขประกันสุขภาพที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ มีดังนี้

   
  1. ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การชดเชยทุพพลภาพ และการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
   
  2. ประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
   
  3. ประกันภัยโรคที่ร้ายแรง (Critical Illnesses)

  4. ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)

  นอกจากนี้ อีกสิ่งที่ต้องเตรียมคือต้องเตรียมหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่ทำไว้ โดยมีข้อความต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย (ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้และจ่ายเบี้ยประกันจากเงินได้นั้น), มี ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทประกัน ระบุจำนวนเบี้ยประกันสุขภาพ และจำนวนเงินที่มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

  เห็นมั้ยว่า การทำประกันสุขภาพ นอกจากช่วยดูแลคุณในเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ จากบริษัทประกันแล้ว ยังสามารถช่วยในการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ถือประกันได้ด้วย หากคุณกำลังมองหาประกันสุขภาพให้กับตัวเองและคนที่คุณรัก วางใจให้ เอ็ทน่า มอบความคุ้มครองและความมั่นคงแน่นอน อีกทั้งยังมีบริการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์หรือวีดิโอคอล ผ่านแอปพลิเคชัน vHealth นานสูงสุด 30 นาทีเพื่อทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น
   
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ หรือโทรหาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ 022328555

  ข้อมูลจาก
  https://www.itax.in.th/pedia/เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง/

  ติดต่อเอ็ทน่า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 02 232 8666 หรืออีเมล csc@aetna.co.th

  Loading...