ความเครียด 5 ประการ สำหรับผู้ที่ต้อง 'ไปอยู่ต่างถิ่น ไปทำงานต่างแดน'

  ความเครียด 5 ประการ สำหรับผู้ที่ต้อง 'ไปอยู่ต่างถิ่น ไปทำงานต่างแดน'
  คุณทำงานอยู่ต่างประเทศหรือติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศอยู่หรือไม่?

  การทำงานหรือใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอาจมีผลต่อจิตใจอย่างคาดไม่ถึง

  จากการวิจัยพบว่า ชาวต่างชาติจะพบกับปัญหาด้านความเครียด วิตกกังวล หดหู่ นำไปสู่การดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าช่วงที่กลับมาอยู่บ้าน อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจของเอ็ทน่าพบว่า มีเพียง 6% ของผู้ให้ข้อมูลที่แสดงความกังวลในเรื่องนี้ 1,2

  การศึกษาข้อบ่งชี้ 5 ประการหลักที่มีผลต่อความกดดันชาวต่างชาติและสมาชิกในครอบครัว เพื่อหาทางป้องกันที่จะเลี่ยงปัญหาดังกล่าว

  อุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรม
  ความท้าทาย : การเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานยังไม่มากพอที่จะมั่นใจได้ว่าจะบรรลุความสำเร็จในงานที่ได้รับมอบหมายมนุษยสัมพันธ์ที่จำเป็นต้องมีตอนอยู่บ้านเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นในที่ทำงาน - ยิ่งถ้าคุณพูดภาษาถิ่นไม่ได้ หรือไม่รู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างดี การรู้สึกว่าตนเองเป็นคนนอกจะส่งผลลบต่อจิตใจได้

  ทางออก : เมื่อได้รับมอบหมาย ก็พยายามเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเท่าที่จะทำได้ นายจ้างอาจให้คำแนะนำหรือออกค่าใช้จ่ายให้ไปต่างประเทศพยายามเข้าหาเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน และเข้าสังคม เพื่อเรียนรู้โดยตรงจากคนเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับตัวได้เร็วขึ้น

  ความเครียด 5 ประการ สำหรับผู้ที่ต้อง 'ไปอยู่ต่างถิ่น ไปทำงานต่างแดน' ความท้าทายของงานที่ได้รับมอบหมาย
  ความท้าทาย : ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และความคิดในการทำงานในวัฒนธรรมที่มีแตกต่าง ทำให้นายจ้างและเพื่อนร่วมงานจะต้องการให้คุณมีความพร้อมตลอด 24/7 หลายครั้งงานที่รับมอบหมายมาเป็นงานเร่งด่วนหรือถูกคาดหวังให้งานมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วในขณะที่ต้องอาศัยทักษะต่างๆด้วย จึงเป็นการยากที่จะรู้สึกมั่นใจหรือผ่อนคลาย ในขณะที่คุณยังมีข้อสงสัยในผลของงานที่ทำ หรือการไม่เคารพเรื่องเวลาส่วนตัวต่อกัน

  ทางออก : ในทางทฤษฎีคุณควรหารือกับหัวหน้าถึงความคาดหวังและกำหนดขอบเขตการทำงาน เพื่อคุณจะได้จัดสรรเวลาสำหรับตัวเองและครอบครัวได้ หากเกิดความเครียดที่คุณพูดกับนายจ้างไม่ได้ ลองหาโปรแกรมช่วยเหลือลูกจ้าง หรือผลประโยชน์ด้านสุขภาพระหว่างประเทศ รวมถึงการให้บริการและให้ข้อมูลด้านสุขภาพจิตด้วย การปรึกษาแบบส่วนตัวจะช่วยให้คุณได้ระบายความอัดอั้นและสอนเทคนิคในการจัดการกับความเครียด

  ความเครียด 5 ประการ สำหรับผู้ที่ต้อง 'ไปอยู่ต่างถิ่น ไปทำงานต่างแดน' การขาดการเกื้อหนุนจากเครือข่ายเพื่อนและครอบครัว
  ความท้าทาย : ชาวต่างชาติมักไม่ค่อยนึกถึงความสำคัญของเครือข่ายเพื่อนและครอบครัวในการให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ระบาย และให้คำปรึกษาที่มีผลต่อตนเองในชีวิตประจำวัน การถูกแยกออกไปจากทั้งสิ่งที่คุ้นชิ้นและการสนับสนุนที่เคยได้รับเป็นเรื่องท้าทายกว่าที่คุณคิด อาจจะทำให้คุณมีพฤติกรรมการแสดงออกที่อันตรายหรือไม่เหมาะไม่ควร

  ทางออก : กำหนดเวลาที่จะกลับบ้านเพื่อคุยแบบเห็นหน้ากับคนรักหรือเพื่อนโดยการใช้ Skype หรือเทคโนโลยีต่างๆ คำนึงถึงเรื่องเวลาที่ต่างกัน เลือกคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงที่จะเกิดขึ้นจากการส่งข้อความทางสื่อโซเชียลหรือเสียงโทรศัพท์จากคุณ เช็คกับทางนายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพระหว่างประเทศว่า มีการบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเสมือนจริงหรือไม่ - การมีใครสักคนที่สามารถคุยได้ เข้าใจวัฒนธรรมและพูดภาษาเดียวกับคุณ ในเวลาที่คุณต้องการ นับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก

  ความเครียด 5 ประการ สำหรับผู้ที่ต้อง 'ไปอยู่ต่างถิ่น ไปทำงานต่างแดน' คู่ชีวิตคุณไม่สามารถหางานทำได้
  ความท้าทาย : คุณไปไหน ฉันจะไปกับคุณด้วย มักเป็นเรื่องดีเสมอ แต่สำหรับคู่ที่ต้องตามไปด้วยเพราะคู่ของคุณได้รับมอบหมายให้ไปทำงานที่ต่างประเทศ ในขณะที่อีกคนหางานที่ถนัดทำยากหรืออาจหาไม่ได้เลย และยิ่งถ้ามีปัญหาในการหาเพื่อน หรือหากิจกรรมทำ หรือการเป็นอาสาสมัครด้วยแล้วจะยิ่งเป็นปัญหาอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดในชีวิตสมรส และส่งผลให้คนที่ไม่ได้ทำงานยิ่งเสี่ยงต่อการมีอาการหดหู่ซึมเศร้าได้

  ทางออก : ถามนายจ้างของคุณว่ามีข้อมูลที่คู่ของคุณจะหางานทำหรือเป็นอาสาสมัคร หรือทำกิจกรรมทำระหว่างที่ยังหางานทำไม่ได้ มีโปรแกรมผู้ช่วยนายจ้างในการให้คำปรึกษาคู่สมรส ช่วยจัดการความรู้สึกที่ "ถูกปิดกั้น" หรือ"กีดกัน" ด้วยทุกอย่างแวดล้อม

  ความเครียด 5 ประการ สำหรับผู้ที่ต้อง 'ไปอยู่ต่างถิ่น ไปทำงานต่างแดน' กิจกรรมที่เคยทำที่บ้านหายไป
  ความท้าทาย : ต้องขอบคุณสื่อโซเชียลที่มีมากมายในปัจจุบัน ความกลัวที่จะตกข่าวเป็นสาเหตุของความหงุดหงิดที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เพื่อนๆทำและนำมาลงในสื่อโซเชียลสำหรับชาวต่างชาติ ความรู้สึกโดดเดี่ยวจะมากขึ้นเป็น 2 เท่า และสามารถนำมาซึ่งปัญหาด้านจิตใจเป็นลำดับแรก

  ทางออก : การสร้างความสัมพันธ์นอกเหนือจากเรื่องงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความตึงเครียดได้บ้าง สร้างความสมดุลระหว่าง งานกับชีวิต โดยกำหนดกิจกรรมที่จะทำคนเดียว ร่วมกับครอบครัว เพื่อนใหม่ หรือคนแปลกหน้า (ที่เรียกได้ว่า เป็นเพื่อนที่ไม่เคยเจอหน้ากัน) หามุมที่คุณจะทำกิจกรรมที่ชอบได้ในบริเวณบ้าน หรือที่ปลอดภัยนอกบ้าน หรือลองไปที่ใหม่ๆ ใช้ชีวิตในต่างประเทศให้เต็มที่เพื่อชดเชยกับสิ่งที่ขาดหายไปจากการไกลบ้าน

  ความเครียด 5 ประการ สำหรับผู้ที่ต้อง 'ไปอยู่ต่างถิ่น ไปทำงานต่างแดน' สำหรับผู้ที่กำลังคิดที่จะย้ายไปต่างประเทศ เรามีห้องสมุดบทความที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวต่างชาติจะเจอและวิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับสิ่งที่ต้องเจอเมื่อต้องไปใช้ชีวิตในต่างแดน

  เรามีคำแนะนำก่อนเดินทางให้สมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำงานอย่างมีชีวอนามัย และการสร้างความมั่นใจที่จะบรรลุความสำเร็จในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

  สมาชิกเอ็ทน่าอินเตอร์เนชั่นแนลสามารถเข้าห้องสมุดสุขภาพเพื่อหาข้อมูลเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอาการและโรคต่างๆ และหาข้อมูลแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคลจากเอ็ทน่าอินเตอร์เนชั่นแนล และบริการช่วยเหลือวางแผนก่อนเดินทาง ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของเราได้

  ติดต่อเอ็ทน่า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 02 232 8666 หรืออีเมล csc@aetna.co.th

  Loading...