Facebook Pixel Codeรู้เท่าทันความเครียด ไม่เบียดเบียนตัวเอง - เอ็ทน่า ประเทศไทย

  รู้เท่าทันความเครียด ไม่เบียดเบียนตัวเอง

  รู้เท่าทันความเครียด ไม่เบียดเบียนตัวเอง
  เราทุกคนมักจะมีช่วงที่จะประสบกับความเครียดกันบ้างในบางช่วงบางเวลา

  ความเครียดบางครั้งก็มีประโยชน์ อย่างไรก็ตามความเครียดรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม งานวิจัยด้านสุขภาพแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ความเครียด-สภาพจิตใจ-สภาพร่างกาย รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและความดันเลือด นอกจากนี้ความเครียดยังอาจจะส่งผลในด้านอื่นๆอีกมากมาย ดังนี้
  • ทำให้มีความอดทนต่ำ
  • ไม่มีสมาธิ
  • ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้
  • ทำให้มีการเพิ่มปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่มากขึ้น
  • ไม่อยากอาหาร
  • นอนหลับยาก
  • รู้สึกตึงเครียด และ/หรือ คลื่นไส้
  • เหงื่อออกและปากแห้ง
  • รู้สึกใจสั่น 
  • ปวดหัว
  • ตึงกล้ามเนื้อบริเวณคอและไหล่

  รู้เท่าทันความเครียด ไม่เบียดเบียนตัวเอง5 วิธีที่จะช่วยคลายความเครียดได้
  1. จัดระบบเวลาให้ดี จดสิ่งที่ต้องทำและจัดลำดับก่อนหลัง และหากมีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ก็อย่าโทษตัวเอง
  2. กำหนดขอบเขตความสามารถ หากต้องรับผิดชอบงานหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบมากมายต่อครอบครัว ดังนั้นคุณควรมีความชัดเจนไปเลยว่า คุณไหวแค่ไหน คุณจะทำอะไรได้บ้าง 
  3. ออกกำลังกาย เป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพ และช่วยลดความเครียดได้ เช่น การเดิน วิ่ง ตีกอล์ฟ ว่ายน้ำ เต้น และ โยคะ
  4. กำจัดความกลัว บางครั้งความเครียดก็มาจากตัวเราเอง ลองถามตัวเองว่า เราควรเครียดกับเหตุการณ์นั้นๆมากน้อยเพียงใด
  5. คุยกับใครสักคน ลองคุยกับใครสักคนที่คุณไว้ใจจะช่วยลดความเครียดลง หรืออาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ หากไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ด้วยตนเอง ควรหาที่ปรึกษาหรือพบแพทย์