คำนิยมจากลูกค้า
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ารายบุคคล / ประกันการเดินทาง / คำนิยมจากลูกค้า
Bookmark and Share
  คุณจักรภัณฑ์ สนิทเปรม

"ตลอดระยะเวลาแปดปีที่วางใจใช้บริการประกันการเดินทางของบริษัทเอ็ทน่า ผมรู้สึกอุ่นใจ
และประทับใจกับการให้การบริการของที่นี่มากๆ จึงไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนไปใช้บริการกับ
บริษัทอื่นเลย จุดเด่นที่นอกเหนือจากการบริการอันรวดเร็วทันใจและได้รับความสะดวกจาก
พนักงานของที่นี่แล้ว คือความเที่ยงตรงของการเคลมเอาประกันอันเป็นหัวใจหลักที่ทำให้
ผมรู้สึกได้ถึงความเอาใจใส่แก่ลูกค้าของที่นี่ ซึ่งไม่เคยทำให้ผมรู้สึกผิดหวังเลยครับ"
 
 
  Mr. Robert W. Pons

Although I never faced the need to invoke the provisions of my Traveler’s Insurance issued by the Aetna Company, I had a strong sense of confidence having it with me during recent, extended travel in India and in four Central Asia countries. This confidence was forged by the manner in which the staff issuing the Traveler’s policy explained its coverage and the expeditious way in which they prepared the various policy documents, which I had in my hands literally in minutes.
 
สอบถามข้อมูลแผนประกัน
สอบถามข้อมูล หรือสนใจสมัครประกัน
โทร 0 2232 8555
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยเอ็ทน่าจะทำการติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
ประกันการเดินทาง
ซื้อประกันเดินทางออนไลน์
คำนิยมจากลูกค้า
ข้อมูลสถานทูตในกรุงเทพฯ
รายชื่อสถานพยาบาลในต่างแดน
ท่องทั่วโลกกับเอ็ทน่า
ถาม-ตอบ
สอบถามข้อมูลประกันการ
เดินทาง
หากท่านต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 0 2677 0066   
หรือ อีเมล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบรายงานการรักษา (F-CL-16)
แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล (F-FA-18)