ดูแลสุขภาพจิต
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ารายบุคคล สุขภาพดีกับเอ็ทน่า / ดูแลสุขภาพจิต
Bookmark and Share
ภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น
ภาวะซึมเศร้า คือ ภาวะที่ไม่มีอารมณ์, สูญเสียความสนใจในการทำกิจวัตรประจำวัน, รู้สึกไม่มีคุณค่า, ขาดพลังงาน และขาดสมาธิ ซึ่งอาการเหล่านี้จะต้องเป็นติดต่อกันอย่างน้อย 2 อาทิตย์ขึ้นไป
อ่านเพิ่มเติม
การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม คือการที่คนไข้และผู้เชียวชาญทางด้านสุขภาพร่วมกันบริหารจัดการการดูแลสุขภาพ ร่วมกันเลือกการทดสอบและการรักษา โดยใช้หลักฐานทางการแพทย์ ค่านิยม ตลอดจนความชอบส่วนบุคคลของคนไข้ การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมที่ดี เป็นการนำทั้งความเห็นคนไข้และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพมาไว้ด้วยกัน
อ่านเพิ่มเติม
การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม คือการที่คนไข้และผู้เชียวชาญทางด้านสุขภาพร่วมกันบริหารจัดการการดูแลสุขภาพ ร่วมกันเลือกการทดสอบและการรักษา โดยใช้หลักฐานทางการแพทย์ ค่านิยม ตลอดจนความชอบส่วนบุคคลของคนไข้ การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมที่ดี เป็นการนำทั้งความเห็นคนไข้และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพมาไว้ด้วยกัน
อ่านเพิ่มเติม
สุขภาพกับการตั้งครรภ์
เมื่อมีการตั้งครรภ์ร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในขณะที่ทารกในครรภ์ก็มีการพัฒนาไปด้วย
อ่านเพิ่มเติม
การดูแลสุขภาพหัวใจ
โรคหัวใจนั้นเป็นคำกว้างๆ กล่าวคือ ภาวะที่ส่งผลกระทบต่อหัวใจ โดยปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด คือ โรคหลอดเลือดหัวใจ มักถูกเรียกว่าโรคหัวใจขาดเลือด โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจนั้นมีทั้งแบบที่ไม่สามารถแก้ไขได้(อายุ, ประวัติ
อ่านเพิ่มเติม
ดาวน์ซินโดรม
โครโมโซมคือโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยยีนซึ่งบรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมที่ได้มาจากพ่อแม่ โดยปกติเซลล์ของเราประกอบไปด้วยโครโมโซม 23 คู่ ซึ่งมาจากพ่อและแม่คนละ 23 โครโมโซมนั่นเอง ในดาวน์ซินโดรมซึ่งมีสาเหตุจากความ
อ่านเพิ่มเติม
การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ
คนทุกคนต้องการการพักผ่อนนอนหลับ แต่นานแค่ไหนจึงจะพอดี พ่อแม่มือใหม่อาจสงสัยว่าจะให้เด็กทารกนอนหลับนานแค่ไหนดี กังวลว่าลูกวัยรุ่นอาจนอนไม่เพียงพอ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถหยุดสัปหงกในระหว่างวันได้
อ่านเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลแผนประกัน
สอบถามข้อมูล หรือสนใจสมัครประกัน
โทร 0 2232 8555
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยเอ็ทน่าจะทำการติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
สุขภาพดีกับเอ็ทน่า
สุขภาพในที่ทำงาน
อาหารและโภชนาการ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ดูแลสุขภาพจิต
บทความเกี่ยวกับสุขภาพ