แผนเอ็กซ์ตร้าแวลู

คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ารายบุคคล / ประกันสุขภาพ / ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ / แผนเอ็กซ์ตร้าแวลู
Bookmark and Share
ประกันภัยโรคมะเร็ง เอ็กซ์ตร้า แวลู - ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็ง“เจอปุ๊บ จ่ายปั๊บ”ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 1 ล้านบาท
• คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ ทั้งก่อนระยะลุกลาม และระยะลุกลาม จ่ายเงินก้อนทันทีสูงสุด 1 ล้านบาท เพิ่มเติมความคุ้มครองมะเร็งผิวหนังอีก 20% ของจานวนเงินเอาประกันภัย
• สามารถเลือกซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ(อบ.2) คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะได้ถึง 900,000 บาท ( สาหรับขั้นอาชีพ 1-2 )
• ไม่มีเงื่อนไขการเรียกร้องค่าสินไหมว่าผู้เอาประกันภัยต้องมีชีวิตอยู่ต่อหลังจากตรวจพบ หรือจากัดวิธีการรักษาแต่อย่างใด
• ไม่ต้องเสียเงินซื้อกรมธรรม์ประกันภัยหลักเหมือนประกันชีวิต
ตารางผลประโยชน์ เงื่อนไขการรับประกันภัย ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง แสดงทั้งหมด   
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง แสดง   
สอบถามข้อมูลแผนประกัน
สอบถามข้อมูล หรือสนใจสมัครประกัน
โทร 0 2232 8555
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยเอ็ทน่าจะทำการติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
ประกันสุขภาพ
เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ
ค้นหาแผนประกันของเอ็ทน่าที่เหมาะสมกับ ความต้องการของคุณ
ค้นหาแผนประกัน
ค้นหาเครือข่ายสถานพยาบาล
ภาค :
จังหวัด :
ชื่อโรงพยาบาล / ชื่อสถานพยาบาล / ที่อยู่ : (อย่างน้อย 3 ตัวอักษร)
เบอร์โทรศัพท์ : (อย่างน้อย 3 ตัวอักษร)
ค้นหา