แผนแพลทินัม และแพลทินัม พลัส

คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ารายบุคคล / ประกันสุขภาพ / ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ / แผนแพลทินัม และแพลทินัม พลัส
Bookmark and Share
ยกระดับประกันสุขภาพที่ขายดีที่สุดจากเอ็ทน่า กับหลากหลายทางเลือก ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ รับส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุดถึง 60% หากเลือกความรับผิดส่วนแรกโดยความคุ้มครองยังคงจัดเต็มสูงสุด 30 ล้านบาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*

• ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการลดเบี้ยประกันสุขภาพ โดยเลือกความรับผิดส่วนแรกจาก 4 แบบ 30,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท หรือ 200,000 บาท*
• เลือกรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในตั้งแต่ 1 ล้านบาท สูงสุดถึง 30 ล้านบาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี พร้อมเพิ่มแผนแพลทินัม พลัส (แผน 3) ซึ่งมีผลประโยชน์สูงสุด 3 ล้านบาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*
• ผลประโยชน์ เข้าใจง่าย จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง (1)
• คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท
• ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีสูงสุด 10,000 บาท (2)
• พิเศษ บริการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินสูงสุดถึง USD 1,000,000(3)
• เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรม หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้
• อุ่นใจกับเครือข่ายคลินิกและสถานพยาบาลกว่า 490 แห่ง ทั่วประเทศไทย
• ไม่ผูกติดประกันชีวิต

(1) จ่ายตามจริง ในหมวดค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาลค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดค่าแพทย์เยี่ยมไข้และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
(2) คุ้มครองสูงสุดตามวงเงินจำกัดในแต่และแผน โดยผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
(3) บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจะคุ้มครองเฉพาะท่านที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และในกรณีความช่วยเหลือภายในประเทศไทย จะได้รับความคุ้มครองเมื่อเดินทางเกินกว่า 150 กม. จากถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทย โดยการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นเข้าข่ายเงื่อนไขของการรับบริการ

หมายเหตุ:
• เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ท่านเลือก และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง


ตารางผลประโยชน์
ตารางผลประโยชน์ ความคุ้มครองเพิ่มเติม Deductibles เงื่อนไขการรับประกันภัย ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ความคุ้มครองเพิ่มเติม แสดงทั้งหมด   
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก แสดง   
ความคุ้มครองสูติกรรม** (ผุ้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อแพนความคุ้มครองสูติกรรมแผนใดแผนหนึ่งเพิ่มเติมได้) แสดง   
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม แสดง   
สอบถามข้อมูลแผนประกัน
สอบถามข้อมูล หรือสนใจสมัครประกัน
โทร 0 2232 8555
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยเอ็ทน่าจะทำการติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
ประกันสุขภาพ
เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ
ค้นหาแผนประกันของเอ็ทน่าที่เหมาะสมกับ ความต้องการของคุณ
ค้นหาแผนประกัน
ค้นหาเครือข่ายสถานพยาบาล
ภาค :
จังหวัด :
ชื่อโรงพยาบาล / ชื่อสถานพยาบาล / ที่อยู่ : (อย่างน้อย 3 ตัวอักษร)
เบอร์โทรศัพท์ : (อย่างน้อย 3 ตัวอักษร)
ค้นหา