เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ
ข้อมูลส่วนตัว
กรุณาใส่ข้อมูลของท่าน
วันเกิด :
ชั้นอาชีพ :
ดูรายละเอียด
 
ต่อไป
ความคุ้มครอง
เลือกประเภทของความคุ้มครอง :
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง
ปัจจุบันคุณมีประกันสุขภาพอยู่แล้วหรือไม่?
กลับ
ต่อไป
ผลประโยชน์
คุณต้องการเลือกแผนประกันที่เหมาะสมจาก :
งบประมาณที่คุณมีต่อเดือน
ความคุ้มครองค่าห้องต่อวัน
งบประมาณที่มีต่อเดือน (บาท)
ความคุ้มครองค่าห้องต่อวัน
เลือกความคุ้มครองสูงสุด
เลือกความคุ้มครองสูงสุด
กลับ
ต่อไป