ถาม-ตอบ
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ารายบุคคล / ถาม-ตอบ
Bookmark and Share
ถาม-ตอบ แสดงทั้งหมด   
1. การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลต่อมาตรฐานงานบริการที่องค์กรของเราจะได้รับหรือไม่ แสดง   
2. หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อใครได้บ้าง แสดง   
3. ฉันกำลังอยู่ในขั้นตอนการต่อสัญญาอยู่ในขณะนี้ การประกาศครั้งนี้จะมีผลอะไรบ้างหรือไม่ แสดง   
4. หากทางบูพาเปลี่ยนชื่อบริษัทหรือชื่อแบรนด์ ฉันจะต้องลงนามสัญญาใหม่หรือไม่ แสดง   
5. บริษัทจะยังคงนโยบายการันตีการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีวิตหรือไม่ แสดง   
6. ฉันจะมีเวลาตัดสินใจว่าจะยกเลิกหรือเพิกถอนกรมธรรม์ที่มีอยู่หรือไม่ แสดง   
7. ฉันยังสามารถพบแพทย์ผู้รักษาคนเดิมได้หรือไม่ แสดง   
8. ฉันยังจะสามารถเข้ารับบริการในคลินิกหรือโรงพยาบาลที่อยู่ภายในเครือข่ายเดิมได้หรือไม่ แสดง   
9. ค่าพรีเมียมหรือเงื่อนไขการรับผลประโยชน์ของบูพาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แสดง   
10. บริษัท เอ็ทน่า จะรับประกันลูกค้าปัจจุบันของบูพาหรือไม่ แสดง   
11. ฉันจะยังคงได้รับผลประโยชน์และการคุ้มครองในระดับเดิมที่มีอยู่หรือไม่ แสดง   
12. ฉันจำเป็นต้องทำสัญญาการทำประกันใหม่กับบริษัทใหม่หรือไม่ แสดง   
13. การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะกระทบกับมาตรฐานการบริการแก่ลูกค้าหรือไม่ แสดง   
14. จะมีการเปลี่ยนชื่อแบรนด์บริษัทหรือไม่ แสดง   
15. บูพายังจะมีบทบาทอยู่ในบริษัทหรือไม่ แสดง   
16. เกิดอะไรขึ้นกับบริษัท แสดง   
ติดต่อเอ็ทน่า
สอบถามข้อมูล รวมถึงข้อเสนอแนะ ร้องเรียน และติชม โทรมาพูดคุยกับเรา
ได้ที่
0 2232 8666
ให้เอ็ทน่าติดต่อกลับ