ศูนย์ดูแลลูกค้า
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ารายบุคคล / ศูนย์ดูแลลูกค้า
Bookmark and Share
เอ็ทน่ามุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียกร้องค่าสินไหม การให้บริการสมาชิก รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด
การเรียกร้องค่าสินไหม
บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเรียกร้องสินไหม
อ่านเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่นี่
อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกเอ็ทน่า (Aetna Call Center)
กรุณาติดต่อ 0 2232 8666  
บริการทุกวันตลอด 24 ชม.
 
สอบถามข้อมูลออนไลน์
เอ็ทน่าจะทำการติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
การชำระเบี้ยประกัน
เอ็ทน่ามีช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยที่หลายหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
อ่านเพิ่มเติม
 
ค้นหาสถานพยาบาล
ใน
เครือข่าย
ค้นหาโรงพยาบาลและคลินิก ที่อยู่ในเครือข่ายสถานพยาบาลของเอ็ทน่าในแต่ละจังหวัด
อ่านเพิ่มเติม
ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกเอ็ทน่า (Aetna Call Center)
กรุณาติดต่อ 0 2232 8666 บริการทุกวันตลอด 24 ชม.
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยเอ็ทน่าจะทำการ
ติดต่อกลับท่าน โดยเร็วที่สุด