ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
       
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ารายบุคคล / ศูนย์ดูแลลูกค้า / ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
Bookmark and Share
ใบคำขอเอาประกันภัย แบบฟอร์มการชำระเงิน แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลง คู่มือการใช้บริการ My Aetna กรมธรรม์ประกันภัย
    PDF file ZIP file
แบบจ่ายผลประโยชน์สูงสุดต่อปี (สำหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) 10,589.63 KB
แบบจ่ายผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 70,374.14 KB
กรมธรรม์ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคลพิเศษ 1,525.22 KB
เอ็มพลอยยี พลัส 534.26 KB
เอ็กซ์ตร้าแคร์ 1,404.40 KB
เอ็กซ์ตร้า แวลู (สำหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์) 1,874.59 KB
เอ็กซ์ตร้า แวลู (Non telesales) 1,503.12 KB
เพอร์ซันนัลแคร์ 657.72 KB
แพลทินั่ม 13,987.90 KB
ซันไชน์ 403.59 KB
เอกสารจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF หากท่านยังมิได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณา ดาวน์โหลดที่
ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกเอ็ทน่า (Aetna Call Center)
กรุณาติดต่อ 0 2232 8666 บริการทุกวันตลอด 24 ชม.
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยเอ็ทน่าจะทำการติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด