ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ารายบุคคล / ศูนย์ดูแลลูกค้า / ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
Bookmark and Share
ใบคำขอเอาประกันภัย แบบฟอร์มการชำระเงิน แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลง คู่มือการใช้บริการ My Aetna
    PDF file ZIP file
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (F-MA-38) 278.97 KB 260.57 KB
หนังสือยินยอมให้หักค่าเบี้ยประกันสุขภาพอัตโนมัติ (F-FA-20) 660.90 KB 19.18 KB
แบบฟอร์มคำขอเอกสารรับรองการชำระค่าเบี้ยประกันกรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (F-MA-35) 234.18 KB 215.94 KB
คู่มือสมาชิกประกันสุขภาพรายบุคคล (S-MA-05) 4,885.10 KB 4,842.73 KB
สถานพยาบาลในเครือข่าย สำหรับบัตรแถบสีชมพู (S-CM-01R) 8,127.56 KB 7,899.67 KB
สถานพยาบาลในเครือข่าย สำหรับบัตรแถบสีม่วง (S-CM-01) 7,803.19 KB 7,575.80 KB
คำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์ (F-MA-20) 259.05 KB 310.82 KB
ใบคำร้องขอปรับแผนผลประโยชน์คุ้มครอง (F-MA-21) 340.26 KB 317.02 KB
แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 641.74 KB 558.22 KB
เอกสารจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF หากท่านยังมิได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณา ดาวน์โหลดที่
ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกเอ็ทน่า (Aetna Call Center)
กรุณาติดต่อ 0 2232 8666 บริการทุกวันตลอด 24 ชม.
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยเอ็ทน่าจะทำการติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด

ศูนย์ดูแลลูกค้า
การเรียกร้องค่าสินไหม
การชำระเบี้ยประกัน
ค้นหาสถานพยาบาลในเครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
แบบฟอร์มการเรียกร้อง
ค่าสินไหม
แบบฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยประวัติ
Physician Attending Report (F-CL-16)
ใบตรวจผู้ป่วยนอก (F-CL-09)
Pre-Arrangement Form (F-CA-04)
ใบตรวจผู้ป่วยใน (F-CA-01T)
ใบรับเงินค่าสินไหม (F-FA-18)
More