เครือข่ายสถานพยาบาล
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ารายบุคคล / ศูนย์ดูแลลูกค้า / เครือข่ายสถานพยาบาล
Bookmark and Share
ค้นหาโรงพยาบาลและคลินิก ที่อยู่ในเครือข่ายสถานพยาบาลของเอ็ทน่าในแต่ละจังหวัด
ค้นหาเครือข่ายสถานพยาบาล
ภาค :
จังหวัด :
ชื่อโรงพยาบาล / ชื่อสถานพยาบาล / ที่อยู่ :
(อย่างน้อย 3 ตัวอักษร)
เบอร์โทรศัพท์ :
(อย่างน้อย 3 ตัวอักษร)
ค้นหา

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีจ่ายผลประโยชน์สูงสุดต่อปี) (รวมถึงการเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์) ไม่คุ้มครองในสถานพยาบาลดังรายชื่อต่อไปนี้
  1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รวมถึงโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกในเครือ
  2. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช รวมถึงโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกในเครือ ยกตัวอย่างเช่น
    2.1. บีเอ็นเอชแอทอลซีซั่น คลินิก
  3. โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท) รวมถึงโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกในเครือ ยกตัวอย่างเช่น
    3.1. โรงพยาบาลสมิติเวช (ศรีนครินทร์) รวมถึงคลินิกเวชกรรมดังต่อไปนี้
      3.1.1. สมิติเวชดอนเมือง คลินิกเวชกรรม
      3.1.2. สมิติเวชสุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม
      3.1.3. สมิติเวชฟรีโซน คลินิกเวชกรรม
    3.2. โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาว์น
  4. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) รวมถึงโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกในเครือ ยกตัวอย่างเช่น
    4.1. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา รวมถึงคลินิกเวชกรรมดังต่อไปนี้
      4.1.1. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพพัทยา สาขาจอมเทียน
      4.1.2. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพพัทยา สาขาสนามบินอู่ตะเภา
      4.1.3. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพพัทยา สาขาบางสเร่
    4.2. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง รวมถึงคลินิกเวชกรรมดังต่อไปนี้
      4.2.1. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ้านฉาง
      4.2.2. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ่อวิน
      4.2.3. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง
      4.2.4. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขานิคมพัฒนา
    4.3. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต รวมถึงคลินิกเวชกรรมดังต่อไปนี้
      4.3.1. คลินิกเวชกรรมกรุงเทพภูเก็ต สาขาไม้ขาว
    4.4. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
    4.5. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
    4.6. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
    4.7. โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
    4.8. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
  5. โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง รวมถึงโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิกในเครือ
ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกเอ็ทน่า (Aetna Call Center)
กรุณาติดต่อ 0 2232 8666 บริการทุกวันตลอด 24 ชม.
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยเอ็ทน่าจะทำการติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด

ศูนย์ดูแลลูกค้า
การเรียกร้องค่าสินไหม
การชำระเบี้ยประกัน
ค้นหาสถานพยาบาลในเครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
แบบฟอร์มการเรียกร้อง
ค่าสินไหม
แบบฟอร์มยินยอมให้เปิดเผยประวัติ
Physician Attending Report (F-CL-16)
ใบตรวจผู้ป่วยนอก (F-CL-09)
Pre-Arrangement Form (F-CA-04)
ใบตรวจผู้ป่วยใน (F-CA-01T)
ใบรับเงินค่าสินไหม (F-FA-18)
More