ร่วมงานกับเรา
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ารายบุคคล / เกี่ยวกับเอ็ทน่า / ร่วมงานกับเรา
Bookmark and Share
ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานว่าง สมัครงาน
เราเป็นบริษัทนานาชาติและเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการประกันสุขภาพโดยมีฐานลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าเดี่ยว และกลุ่มลูกค้าองค์กรทั่วประเทศ ที่เอ็ทน่า คุณจะมีสุขภาพดีอย่างที่สุด เพราะเรามีโปรแกรมในเรื่องผลตอบแทนอย่างดีเยี่ยม ดังนี้
 
 • เรามีระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ผลการตอบแทน และการปรับเงินเดือนประจำปี
 • เราจัดสรรสวัสดิการที่ห่วงใยต่อสุขภาพและชีวิต โดยมีแผนการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี
 • เราช่วยสร้างสมดุลระหว่างเรื่องการทำงาน กับเรื่องพักผ่อนของคุณ โดยจัดวันพักร้อน 15 - 25 วันต่อปี รวมถึงความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • อุ่นใจกับดอกเบี้ยพิเศษกับโปรแกรมเงินกู้เพื่อซื้อบ้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • สร้างอนาคตที่ดีของคุณ กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่บริษัทร่วมสะสมถึง 5% ของฐานเงินเดือนของคุณ
 • จัดเตรียมโปรแกรมการเข้ารับตำแหน่งของคุณ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณตลอดระยะเวลาการทำงาน
 • รับฟังความคิดเห็นของคุณ ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร
 • นอกจากนี้แล้ว เรายังมีโปรแกรมต่าง ๆ ดังนี้
   
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น การคลอดบุตร การสมรสของพนักงาน และการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวพนักงาน

 • สมัครงาน
  เกี่ยวกับเอ็ทน่า
  ข้อมูลบริษัท
  ประสบการณ์และความชำนาญ
  ร่วมงานกับเรา