ร่วมงานกับเรา
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ารายบุคคล / เกี่ยวกับเอ็ทน่า / ร่วมงานกับเรา
Bookmark and Share
ร่วมงานกับเรา ตำแหน่งงานว่าง สมัครงาน
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง :
เงินเดือนที่คาดหวัง : :
แนบเอกสารประวัติโดยย่อ / Resume (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf) :
 
 
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ* :
นามสกุล* :
วันเกิด :
(รูปแบบ: วว/ดด/ปปปป)
สถานภาพ :
เพศ :
หมายเลขบัตรประชาชน :
สัญชาติ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์*
E-mail* :
 
 
การศึกษา
ระดับการศึกษา :
มหาวิทยาลัย :
คณะ/ สาขา :
ปีที่จบการศึกษา :
เกรดเฉลี่ย :
APPLY NOW
เกี่ยวกับเอ็ทน่า
ข้อมูลบริษัท
ประสบการณ์และความชำนาญ
ร่วมงานกับเรา