ทำประกันสุขภาพสำคัญอย่างไร ?
  • เพราะค่ารักษาพยาบาลแพงมาก และแพงขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปี
  • ลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณและครอบครัวของคุณ
  • ป้องกันการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยที่อาจนำไปสู่โรคร้ายแรงได้
         อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำประกันสุขภาพสำคัญอย่างไร ?
 
ประกันสุขภาพ
Aetna ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ดูทั้งหมด

ศูนย์ดูแลลูกค้า
Aetna ศูนย์ดูแลลูกค้า
การเรียกร้องค่าสินไหม
บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหม
การชำระเบี้ยประกัน
เอ็ทน่ามีช่องทางการชำระเบี้ยประกันที่หลากหลาย
เครือข่ายสถานพยาบาล
ค้นหาโรงพยาบาลและคลินิก ที่อยู่ในเครือข่ายของเอ็ทน่า
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่นี่
ตรวจสอบรายชื่อตัวแทน/นายหน้าประกันภัยของบริษัท
 
ดูทั้งหมด