แผนประกันที่เหมาะกับองค์กรของคุณ
กรุณาใส่ข้อมูลและความคุ้มครองที่ท่านต้องการ เอ็ทน่าจะทำการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ชื่อบริษัท :
*
จำนวนพนักงาน :
*
ระบุความคุ้มครองที่ต้องการ : *
ผลประโยชน์คนไข้ใน (IPD) ผลประโยชน์สูติกรรม
ผลประโยชน์คนไข้นอก (OPD) การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ผลประโยชน์ทันตกรรม อื่น
งบประมาณที่มี :
โปรดระบุวันที่ต้องการเริ่มต้นความคุ้มครอง :
ปัจจุบันคุณมีประกันสุขภาพของบริษัทอะไร?
ชื่อผู้ติดต่อ :
*
เบอร์โทรศัพท์ :
*
อีเมล :
*
ส่ง