การชำระเบี้ยประกัน
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ากลุ่มองค์กร / ศุนย์ดูแลลูกค้า / การชำระเบี้ยประกัน
Bookmark and Share
เอ็ทน่ามีช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน แสดงทั้งหมด   
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร แสดง   
ชำระผ่านบัตรเครดิต แสดง   
ชำระผ่านช่องทาง Electronic แสดง   
ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และสาขา แสดง   
ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกเอ็ทน่า (Aetna Call Center)
กรุณาติดต่อ 0 2232 8666 บริการทุกวันตลอด 24 ชม.
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยเอ็ทน่าจะทำการติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด

ศูนย์ดูแลลูกค้า
การเรียกร้องค่าสินไหม
ค้นหาสถานพยาบาลในเครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
แบบฟอร์มการเรียกร้อง
ค่าสินไหม
ใบคำขอประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงาน (F-CM-01)
สถานพยาบาลในเครือข่าย สำหรับบัตรแถบสีม่วง (S-CM-01T)
คู่มือสมาชิกประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
ใบขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในกรมธรรม์ (T&E) (F-MA-20)
More