การเรียกร้องค่าสินไหม
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ากลุ่มองค์กร / ศุนย์ดูแลลูกค้า / การเรียกร้องค่าสินไหม
Bookmark and Share
ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม แสดงทั้งหมด   
หลักฐานที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล แสดง   
ช่องทางในการส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม แสดง   
การรับเงินคืนค่าสินไหม แสดง   
ระยะเวลาในการดำเนินการ แสดง   
ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกเอ็ทน่า (Aetna Call Center)
กรุณาติดต่อ 0 2232 8666 บริการทุกวันตลอด 24 ชม.
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยเอ็ทน่าจะทำการติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด

ศูนย์ดูแลลูกค้า
การเรียกร้องค่าสินไหม
ค้นหาสถานพยาบาลในเครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
แบบฟอร์มการเรียกร้อง
ค่าสินไหม
Physician Attending Report (F-CL-16)
แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล (F-FA-18)
More