ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ากลุ่มองค์กร / ศุนย์ดูแลลูกค้า / ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
Bookmark and Share
แบบฟอร์มสำหรับ HR แบบฟอร์มสำหรับพนักงาน แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม คู่มือการใช้ My Aetna
    PDF file ZIP file
ใบรายงานการแจ้งออกของพนักงาน กรณีไม่สามารถเรียกบัตรคืน (F-MA-11) 357.18 KB 340.34 KB
ใบคำขอประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับแบบกลุ่มทั่วไปและองค์กร (F-MA-07) 632.02 KB 428.92 KB
แบบฟอร์มรายงานการแจ้งเข้า/แจ้งออก และโอนย้าย (F-MA-09) 221.30 KB 183.02 KB
ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์รายกลุ่ม (T) (F-MA-13) 177.63 KB 135.55 KB
ใบขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในกรมธรรม์ (T&E) (F-MA-20) 331.72 KB 310.82 KB
ใบรายงานการแจ้งออก (รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) (T&E) (F-MA-27) 249.05 KB 228.42 KB
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ (T) (F-MA-28) 275.26 KB 255.07 KB
เอกสารจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF หากท่านยังมิได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณา ดาวน์โหลดที่
ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกเอ็ทน่า (Aetna Call Center)
กรุณาติดต่อ 0 2232 8666 บริการทุกวันตลอด 24 ชม.
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยเอ็ทน่าจะทำการติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด

ศูนย์ดูแลลูกค้า
การเรียกร้องค่าสินไหม
ค้นหาสถานพยาบาลในเครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
แบบฟอร์มการเรียกร้อง
ค่าสินไหม
Physician Attending Report (F-CL-16)
แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล (F-FA-18)
More