ค้นหาสถานพยาบาลในเครือข่าย
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ากลุ่มองค์กร / ศุนย์ดูแลลูกค้า / ค้นหาสถานพยาบาลในเครือข่าย
Bookmark and Share
ค้นหาโรงพยาบาลและคลินิก ที่อยู่ในเครือข่ายสถานพยาบาลของเอ็ทน่าในแต่ละจังหวัด
ค้นหาสถานพยาบาลในเครือข่าย
ภาค :
จังหวัด :
ชื่อโรงพยาบาล / ชื่อสถานพยาบาล / ที่อยู่ :
(อย่างน้อย 3 ตัวอักษร)
เบอร์โทรศัพท์ :
(อย่างน้อย 3 ตัวอักษร)
ค้นหา
ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกเอ็ทน่า (Aetna Call Center)
กรุณาติดต่อ 0 2232 8666 บริการทุกวันตลอด 24 ชม.
สอบถามข้อมูลออนไลน์
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยเอ็ทน่าจะทำการติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด

ศูนย์ดูแลลูกค้า
การเรียกร้องค่าสินไหม
ค้นหาสถานพยาบาลในเครือข่าย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ
แบบฟอร์มการเรียกร้อง
ค่าสินไหม
Physician Attending Report (F-CL-16)
แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล (F-FA-18)
More