ข้อมูลบริษัท
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / ลูกค้ากลุ่มองค์กร / เกี่ยวกับเอ็ทน่า / ข้อมูลบริษัท
Bookmark and Share

เกี่ยวกับเอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล

เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทในครือ เอ็ทน่า อินคอร์ปอเรชั่น และมีความมุ่งม่งที่จะสร้างชุมชนที่เข็งแรง และแข็งแกร่ง ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์จากโซลูชั่นด้านการดูแลสุขภาพทั่วไปและสุขภาพประชากรทั่วโลก ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการประกันสุขภาพระดับนานาชาติ เอ็ทน่ายังมีสมาชิกทั่วโลกกว่า 800,000 คน ทั้งชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ยังได้นำเสนอบริการเทคโนโลยีด้านบริหารสุขภาพให้แก่ ระบบบริการด้านสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพดี และมีการควบคุมคุณภาพและควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aetnainternational.com

ข้อมูลเกี่ยวกับเอ็ทน่า ประเทศไทย

เอ็ทน่าในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 มีสมาชิกกว่า 300,000 คน และกว่า 2,000 องค์กร ตลอดจนโรงพยาบาลในเครือข่ายรวมกว่า 400 แห่ง ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aetna.co.th

ค่านิยมของเอ็ทน่า

ความซื่อสัตย์ ความเป็นเลิศ ความใส่ใจ และแรงบันดาลใจ

 • ความซื่อสัตย์ – ทำสิ่งที่ถูกด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง
 • ความเป็นเลิศ – เราทุ่มเทที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง มีคุณค่า ผ่านโซลูชั่นที่ง่ายและสอดคล้องกับความต้องการ
 • ความใส่ใจ – เรารับฟังและเครารพความต้องการของลูกค้า จึงทำให้เราสามารถดำเนินการหรือมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับลูกค้า และด้วยความมุ่งมั่นที่เรามีต่อลูกค้า
 • แรงบันดาลใจ - เราสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคน ในการค้นหาไอเดียใหม่ๆ ที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น

พันธกิจ

เรายกระดับบริการด้านสุขภาพทั่วโลกด้วยการสร้างทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้คนได้มีโอกาสได้เข้าถึงและใช้ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

รายงานงบการเงิน

รายงานงบการเงิน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบรายการเปิดเผยข้อมูล

[ แบบรายปี ] [ Q1 ] [ Q2 ] [ Q3 ]

1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

1.1  ประวัติบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับเอ็ทน่า ประเทศไทย
เอ็ทน่าในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในนามของบริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสมาชิกกว่า 300,000 คน และกว่า 2,000 องค์กร ตลอดจนโรงพยาบาลในเครือข่ายรวมกว่า 400 แห่ง ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aetna.co.th

ค่านิยมของเอ็ทน่า
ความซื่อสัตย์ ความเป็นเลิศ ความใส่ใจ และแรงบันดาลใจ

 • ความซื่อสัตย์ – ทำสิ่งที่ถูกด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง
 • ความเป็นเลิศ – เราทุ่มเทที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง มีคุณค่า ผ่านโซลูชั่นที่ง่ายและสอดคล้องกับความต้องการ
 • ความใส่ใจ – เรารับฟังและเครารพความต้องการของลูกค้า จึงทำให้เราสามารถดำเนินการหรือมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับลูกค้า และด้วยความมุ่งมั่นที่เรามีต่อลูกค้า
 • แรงบันดาลใจ – เราสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคน ในการค้นหาไอเดียใหม่ๆ ที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น

พันธกิจ
เรายกระดับบริการด้านสุขภาพทั่วโลกด้วยการสร้างทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้คนได้มีโอกาสได้เข้าถึงและใช้ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

ในปี พ.ศ. 2560 ธุรกิจมีผลประกอบการในระดับที่เป็นประวัติการณ์กว่าเดิม ผ่านการให้ความสำคัญกับเรื่องหลักอย่างชัดเจน ได้แก่ ธรรมาภิบาลการกำหนดราคา การพัฒนาข้อเสนอ การจัดการสินไหมทดแทน (เอชอาร์เอ็ม) ประสิทธิภาพและผลิตภาพด้านการดำเนินการ เรื่องเหล่านี้ยังคงเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญในแผน 3 ปีนี้

ทิศทางธุรกิจยังคงเน้นกลุ่มลูกค้าบุคคลและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่ากลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญในการพัฒนาข้อเสนอและการส่งมอบการให้บริการลูกค้า

ในตลาดองค์กรใหญ่ ธุรกิจจะเน้นเรื่องการรักษาลูกค้าเดิมโดยคงอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันไว้ได้ และการพัฒนาโซลูชั่นด้านสุขภาพในที่ทำงานที่แตกต่าง ซึ่งได้มาจากงานที่มีอยู่แล้วหรือกำลังพัฒนาในตลาดอื่น

เรื่องที่ให้ความสำคัญทั้งหมดนี้จะทำให้ธุรกิจมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งตลอดช่วงเวลาดังกล่าวและเริ่มเติบโตตามเป้าหมายที่อัตรากำไร 5-6% ภายในห้าปี
พื้นฐานของธุรกิจจะเปลี่ยนไปเน้นที่การส่งมอบข้อเสนอที่แตกต่างและมีคุณภาพสูงที่ให้ความคุ้มค่าเงินที่ดีเลิศสำหรับลูกค้า

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
กลยุทธ์หลักที่สำคัญ – ประสบการณ์ของลูกค้า
การทบทวนข้อเสนอสำหรับลูกค้าเพื่อพัฒนาลำดับขั้นพีเอ็มไอแบบง่ายที่เหมาะกับตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบัน

 • การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องซับซ้อน  ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าผู้บริโภคทั่วไปของเราต้องง่ายและแตกต่างยิ่งขึ้น  ในปี 2561 เราจะนำเสนอลำดับขั้นของข้อเสนอที่ง่าย และนำโดยผู้บริโภค ประกอบด้วยข้อเสนอบริการที่ดีขึ้นด้วยบริการอย่างผู้ดูแลทางการแพทย์ ทีมสนับสนุนแพทย์เฉพาะทาง การสนับสนุนทางดิจิทัลและการเข้าถึงแพทย์และพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เป้าหมายคือการให้ประสบการณ์ที่โดดเด่นและใส่ใจตลอดเส้นทางประสบการณ์ของลูกค้าแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา
 • เราจะนำเสนอเอ็ทนา ไอพีเอ็มไอ  เป็นข้อเสนอระดับบนสำหรับทั้งลูกค้าผู้บริโภคทั่วไปและลูกค้าองค์กร
 • ข้อเสนอของเราจะออกแบบโดยใช้หลักเอชอาร์เอ็ม และจะมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสามารถในการทำกำไรและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งคุ้มค่าเงินลูกค้าของเรา

พัฒนาข้อเสนอคุณค่าสำหรับลูกค้าองค์กรด้วยความคิดริเริ่มด้านสุขภาพและความสุขในที่ทำงาน

 • การแข่งขันในตลาดลูกค้าองค์กรเข้มข้นด้วยความอ่อนไหวต่อราคาสูง และวิธีการตัดราคาเพื่อทำลายคู่แข่งขันซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้เล่นในตลาดที่ต้องการซื้อส่วนแบ่งการตลาด เราจะไม่ลงไปทำธุรกิจแบบยอมขาดทุนเพื่อสร้างการเติบโตของยอดขาย เรามุ่งเน้นที่การสร้างพันธมิตรอย่างยั่งยืนและสมเหตุผลในระยะยาว
 • ด้วยเป้าหมายที่มุ่งเน้นเรื่องคุณค่ามากกว่าราคา เราจะพัฒนาข้อเสนอสำหรับลูกค้าองค์กรด้วยความคิดริเริ่มด้านสุขภาพและความสุขในที่ทำงาน  โปรแกรมด้านสุขภาพและอื่นๆ ที่อาจต่อยอดได้จากตลาดของเอ็ทนาอื่นๆ
 • ข้อเสนอที่พัฒนานี้จะสนับสนุนเรื่องการรักษาลูกค้าองค์กรหลักของเรา และมีผลเชิงบวกต่อค่าใช้จ่ายการเรียกร้องสินไหมและแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้การจัดการการเรียกร้องสินไหม ความสามารถในการทำกำไร และอัตราการรักษาลูกค้าดีขึ้น

เข้าใจลูกค้าของเราดีขึ้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

 • ดำเนินการและพัฒนาเอ็นพีเอสเพิ่มเติมเพื่อเป็นเครื่องมือในการหาเสียงตอบกลับและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากลูกค้าของเราเพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าในภาพรวมที่มีกับเราอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เราจะใช้คะแนะนเอ็นพีเอสในการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
 • เราจะนำเสนอกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วเพื่อทำให้แน่ใจว่าเราได้เรียนรู้จากความไม่พึงพอใจของลูกค้าของเราเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มการสร้างเส้นทางลูกค้าสำหรับข้อเรียกร้องมูลค่าสูง ระยะเวลาเข้ารักษา ผู้ที่เรียกร้องบ่อยครั้ง

 • ระบุตัวลูกค้าเหล่านี้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นของกระบวนการ จัดให้อยู่ในเส้นทางเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ถูกต้อง ในราคาที่ถูกต้อง และได้ระดับคุณภาพที่ถูกต้อง

การจัดการเครือข่าย

 • เข้าใจเครือข่ายที่มีอยู่และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสเข้าใจประสบการณ์ลูกค้าเช่นกัน เราจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าโรงพยาบาลใดควรอยู่ในเครือข่าย เราควรขยายไปที่ส่วนใดของประเทศ และโรงพยาบาลไหนควรออกจากเครือข่าย
 • เราจะเริ่มการกำหนดราคาคงที่และการกำหนดราคาเป็นแพ็คเกจกับโรงพยาบาล
 • เพิ่มโปรแกรมการติดตามกำกับของผู้ให้บริการที่มีผลการดำเนินงานที่ผิดปกติ

เสนอการขออนุมัติความคุ้มครองก่อนเข้ารับการรักษาที่จำเป็น และโรงพยาบาลที่ต้องการสำหรับลูกค้าบริษัทหลัก

 • เริ่มงานกับลูกค้าองค์กรหลักและเสนอการขออนุมัติความคุ้มครองก่อนเข้ารับการรักษาที่จำเป็น สำหรับข้อเรียกร้องมูลค่าสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระเงินสำหรับการรักษาที่ขาดคุณสมบัติ

มุ่งเน้นเพิ่มขึ้นเรื่องผลิตภาพ การอบรม และการสอนงานของส่วนรับลูกค้า

 • ทำให้แน่ใจว่าส่วนรับลูกค้าเข้าใจสี่งที่พวกเขาสนับสนุนโปรแกรมเอชเอ็มอาร์ นอกจากนั้น การเพิ่มการเน้นคุณภาพของงานที่ทำ เราจะมีโอกาสเข้าใจความต้องการด้านการอบรม ซึ่งจะลดการตัดสินใจที่ผิดและเพิ่มความผูกพันของพนักงาน

เพิ่มเครือข่ายทันตกรรม

 • ส่วนหนึ่งของการวิจัยลูกค้าพบว่า ทันตกรรมมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี การทบทวนเครือข่ายทันตกรรมปัจจุบันจะดำเนินการในปี 2561/19

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

เอ็ทน่ามีแผนประกันสุขภาพรายบุคคลและรายกลุ่มที่หลากหลายเหมาะกับทุกความต้องการ แผนประกันสุขภาพของเอ็ทน่าส่วนใหญรับประกันการต่ออายุตลอดชีพ ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.aetna.co.th/th/individuals/health-insurance/individual/index.aspx

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจำปี 2560
หน่วย : ล้านบาท

รายการ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล และขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวม
ตัวเรือ สินค้า ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ ความเสียงภัยทรัพย์สิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก วิศวกรรม อุบัติเหตุส่วนบุคคล สุขภาพ อื่นๆ
จำนวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 2,865 2,865
สัดส่วน
ของเบี้ยประกันภัย
(ร้อยละ)
100% 100%

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจำปี

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

1.5.1  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

ท่านสามารถส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ https://www.aetna.co.th/th/individuals/customer-care/how-to-make-claim.aspx

1.5.2  วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

 • ยื่นเอกสารด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานเอ็ทน่าทุกแห่งที่ท่านสะดวก
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน บริษัท เอ็ทน่าประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือประสงค์จะร้องเรียน ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกเอ็ทน่า (Aetna Call Center) กรุณาติดต่อ 0 2232 8666 บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล์ csc@aetna.co.th

2.  กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
2.1 กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

 • บริษัทดำเนินธุรกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและหลักความสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชน
 • การที่บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็จได้ในปัจจุบัน บริษัทจึงดำเนินธุรกิจโดยกำหนดระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ (Check and balance) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีระบบ (Enterprise Risk Management) ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องต่างๆ ภายในบริษัท ทั้งการให้ทิศทาง กำหนดนโยบายที่สำคัญ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งหมด อาทิเช่น  การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

 กระบวนการควบคุมภายในของบริษัท (Internal Control Process)

           เป็นกระบวนการที่บริษัทจัดให้มีขึ้นและถือปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจ และเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่าบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและทำให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียน และนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

โครงสร้างการจัดการและหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
2.3.1. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท

 • พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการลงทุน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการลงทุนที่มีนัยสำคัญ
 • จัดให้มีกระบวนการติดตามสอดส่องผลการดำเนินงานด้านการลงทุน ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เพื่อให้การลงทุนของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดให้มีการทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ของบริษัท และกระบวนการระบุความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารทางการเงินในปัจจุบัน
 • แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน

2.3.2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร (Executive  Management) มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 • พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการบริหาร การดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยยะสำคัญของบริษัท ฯ เพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบ การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำหนด  เป้าหมายระยะเวลาในการบริหารงานของบริษัทฯ
 • ให้การสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารงานของบริษัทฯ
 • ติดตามการดำเนินการตามการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

2.4.1. คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3  ท่าน ดังต่อไปนี้

1) Karen Carter – ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) Prawit Wipusirikup – คณะกรรมการตรวจสอบ
3) Jun Deng – คณะกรรมการตรวจสอบ

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

2.4.2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 10  ท่าน ดังต่อไปนี้

1) นายนิโคลัส จอห์น พอตเตอร์ – ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นางพรทิพย์ จุลชาต – กรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นางอำพรรณ ตระกูลเรืองโรจน์ – กรรมการบริหารความเสี่ยง
4) นายคเชนทร์ กังสดาลณที – กรรมการบริหารความเสี่ยง
5) Mr. Kemal Asik – กรรมการบริหารความเสี่ยง
6) นางสาวณัฐวสา พจมานพรชัย – กรรมการบริหารความเสี่ยง
7) นายแพทย์นิพนธ์ ธีราโมกข์ – กรรมการบริหารความเสี่ยง
8) นางสาวสุจินดา เลิศเกียรติมงคล – กรรมการบริหารความเสี่ยง
9) นางสายฝน คงจิตต์งาม – กรรมการบริหารความเสี่ยง
10) นางสาวหทัยทิพย์ วงศ์สามล – กรรมการบริหารความเสี่ยง

2.4.3. คณะกรรมการลงทุน

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย 3  ท่าน ดังต่อไปนี้

1) นายนิโคลัส จอห์น พอตเตอร์ – ประธานกรรมการการลงทุน
2) นางสาวณัฐวสา พจมานพรชัย – กรรมการการลงทุน
3) นางสาวหทัยทิพย์ วงศ์สามล – กรรมการการลงทุน

2.4.4. คณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี)
2.4.5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี)
2.4.6. คณะกรรมการอื่นๆ (ถ้ามี)

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

2.5.1. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
2.5.2.ไม่มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมาย
2.5.3.ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือดำเนินคดี โดยสำนักงาน คปภ. หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
2.5.4.ไม่มีประวัติการถูกดำเนินการหรือถูกลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์
2.5.5. ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัท หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ลักษณะของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวยึดถือตามแนวทางที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

2.6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)

3.  การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)

[ ดาวน์โหลดไฟล์ แผนธรุกิจ 3 ปี ]

3.1  การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 ภาวะแวดล้อมของการบริหารบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากประกอบกับความเสี่ยงที่บริษัทต้องเผชิญและบริหารมีความหลากหลายและซับซ้อน คณะกรรมการบริษัทขอแถลงนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เพื่อสร้างการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมั่นคงของบริษัท ยอมรับความเสี่ยงของบริษัทเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง ความเสียหาย ควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปด้วยดี และจัดการความเสี่ยงในกรณีที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบเรื่องการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ (Solvency Regulations) และ กฎหมายอื่นๆ ที่ออกโดยองค์กรที่มีอำนาจ เพื่อให้แน่ใจถึงความมั่นคงทางการเงิน เช่นเดียวกับความมั่นคงและความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ

บริษัทจะติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้และกำหนดกรอบนโยบายการจัดการที่เหมาะสม

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

หลักเกณฑ์และนโยบายการตัดสินใจในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท

3.2.1.  ขอบเขตและประเภทของสินทรัพย์ที่บริษัทจะลงทุน (Asset Allocation)
บริษัทกำหนดให้ลงทุนได้เฉพาะในสินทรัพย์ที่เป็นไปตามนโยบาย ที่อนุมัติโดยคณะกรรมบริษัท คณะกรรมการการลงทุน และบริษัทแม่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน คปภ. เท่านั้น
3.2.2. จำนวนวงเงินลงทุนที่ผู้บริหารแต่ละระดับสามารถอนุมัติให้ลงทุนได้
บริษัทกำหนดให้การลงทุนทุกครั้งต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริษัท หรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ กรรมการบริหาร 1 ท่าน  เป็นลายลักษณ์อักษร
3.2.3. เงื่อนไขการนำสินทรัพย์ลงทุนไปก่อภาระผูกพัน
บริษัทไม่อนุญาตให้นำสินทรัพย์ลงทุนไปก่อภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นการนำสินทรัพย์ลงทุนไปวางเป็นประกันต่อศาล หรือนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการออกหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อนำไปวางเป็นประกันต่อศาล เพื่อขอทุเลาการบังคับคดีที่ศาลมีคำพิพากษาให้บริษัทชดใช้หนี้ตามสัญญาประกันภัย หรือสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 ข้อ 23

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการดำเนินนโยบายรับประกันภัยให้สอดคล้องกับแบบธุรกิจ และถูกต้องตามกฏระเบียบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้โดยได้ให้ความสนใจในสิ่งต่างๆ ดังนี้

 • การกระจุกตัวของผลิตภัณฑ์
 • ช่องทางการจำหน่าย
 • พื้นที่รับประกันภัย
 • ภัยที่รับประกัน

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น บริษัทได้บริหารจัดการประกันภัย โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ จำนวน
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ 3.000
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 0.025
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 0.827

5.  มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินสำหรับสินทรัพย์หนุนหลังเพื่อการจ่ายชำระหนี้สินสำหรับธุรกิจ เนื่องจากหนี้สินจากการรับประกันวินาศภัยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้นจึงมีความเสี่ยงทางด้านดอกเบี้ยต่ำ แต่มีความเสี่ยงที่เกิดจากมหันตภัย ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดราคาผิดพลาด และความเสี่ยงด้านการประมาณการหนี้สินค่าสินไหมทดแทนคลาดเคลื่อนสูง กลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ จึงเน้นไปทางการรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม อันเนื่องมากจากความไม่แน่นอนของจำนวนกระแสเงินสดจ่าย รวมถึงระยะเวลาที่จะต้องจ่าย บริษัทฯจึงมีการประมาณการกระแสเงินสดจ่ายหนี้สินอย่างสม่ำเสมอ และจัดสรรเงินลงทุน

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ ปี 2560 ปี 2559
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
– สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Premium liabilities) 1,118 1,095 1,073 1,048
– สำรองค่าสินไหมทดแทน
(Claim liabilities)
450 486 355 385

6. การลงทุนของบริษัท

นโยบาย วัตถุประสงค์ กระบวนการลงทุนของบริษัทโดยสังเขป

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

แผนการลงทุนของ บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัท วันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่บริษัทได้นำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งแผนการลงทุนดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนการลงทุนของบริษัท คือ ให้ลงทุนได้เฉพาะเงินฝากแบบมีกำหนดระยะเวลาในธนาคารที่มีการจัดอันดับโดย S&P หรือ Fitch หรือ Moody’s ตั้งแต่ BBB +  หรือ Baa1 เท่านั้น

ธนาคาร Limit from USA Limit ภายใต้ข้อกำหนดของ คปภ.
ธนาคารแสตนดาร์ชาร์เตอร์ 500 M 30% จากเงินลงทุน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 500 M 30% จากเงินลงทุน
ธนาคารยูโอบี 500 M 30% จากเงินลงทุน
ธนาคารซิตี้แบงก์ 500 M 30% จากเงินลงทุน
พันธบัตรรัฐบาล Unlimit Unlimit

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
สินทรัพย์ลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560 ปี 2559
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
เงินฝากสถาบันการเงินและ บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 1,021 1,021 1,583 1,583
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้,  ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน, หุ้นกู้แปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)
หน่วยลงทุน 746 746
เงินให้กู้ยืม,เงินให้เช่าซื้อรถ และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธุ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรัพย์ลงทุน 1,767 1,767 1,583 1,583

7. ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วย : ล้านบาท

รายการ 2560 2559
เบี้ยประกันภัยรับรวม 2,862 2,784
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ) 2,818 2,747
รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น 58 55
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 75 -48

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ร้อยละ)

อัตราส่วน 2560 2559
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio) 78% 83%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio) 19% 19%
อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio) 97% 102%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 392% 334%
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on equity) 54% -3%

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน

นโยบาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุน การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน

[ ดาวน์โหลดไฟล์ ]

ความเพียงพอของเงินกองทุนและการบริหารจัดการเงินกองทุน
การบริหารจัดการเงินกองทุนของบริษัท

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านธุรกิจโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีกระบวนการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางด้านเงินกองทุน (ORSA process) โดยพิจารณาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ ระดับเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้สำหรับความเสี่ยงจากกิจกรรมทางธุรกิจแต่ละประเภทรวมถึงการหาทางจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณให้มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ ณ วันที่ 31  ธันวาคม
2560 2559
สินทรัพย์รวม 2,668 2,414
หนี้สินรวม 1,854 1,676
   – หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 1,582 1,434
   – หนี้สินอื่น 272 242
ส่วนของเจ้าของ 814 738
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 235% 276%
เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด 727 644
เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย 309 233

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

[ ดาวน์โหลดไฟล์ Aetna Q1'18 ]

[ ดาวน์โหลดไฟล์ Aetna Q2'18 ]

[ ดาวน์โหลดไฟล์ Aetna Q3'18 ]

[ ดาวน์โหลดไฟล์ Bupa YE 2017 ]

เกี่ยวกับเอ็ทน่า
ข้อมูลบริษัท
ประสบการณ์และความชำนาญ