ประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยหนัก คุ้มครองการเสียชีวิต

  แพลทินัม พลัส

  ประกันสุขภาพ

  แผนแพลทินัม พลัส

  เลือกการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับคุณด้วยแผนประกันสุขภาพ
  ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลกสูงสุด 30 ล้านบาท
  ทั้งจากการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย

   

  เช็คราคา

  จุดเด่น

  Customer Service

  เลือกรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในตั้งแต่ 1 ล้านบาท สูงสุดถึง 30 ล้านบาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี

  Bed

  ผลประโยชน์ เข้าใจง่าย จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง*

  Wheel Chair

  คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท

  Clipboard with checkmark

  ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีสูงสุด 10,000 บาท**

  Dollar Sign

  พิเศษ บริการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินสูงสุดถึง USD 1,000,000***

  OPD

  เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรม หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้

  Benefit

  ทางเลือก ความรับผิดส่วนแรก (deductible options)

  Hospital Network

  อุ่นใจกับเครือข่ายคลินิกและสถานพยาบาลกว่า 490 แห่ง ทั่วประเทศไทย

  Customer Service TH

  รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านแอปพลิเคชัน วีเฮลท์ รวมถึงฟรีบริการจัดส่งยาทั่วไทย****

  Worldwide

  คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกา

  Tax

  เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 25,000 บาท*****

  หมายเหตุ:
  *จ่ายตามจริง ในหมวดค่าบริการทั่วไป สำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
  **คุ้มครองสูงสุดตามวงเงินจำกัดในแต่และแผน โดยผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
  ***บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจะคุ้มครองเฉพาะท่านที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และในกรณีความช่วยเหลือภายในประเทศไทย จะได้รับความคุ้มครองเมื่อเดินทางเกินกว่า 150 กม. จากถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทย โดยการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นเข้าข่ายเงื่อนไขของการรับบริการ
  ****บริการปรึกษาแพทย์ผ่าน แอปพลิเคชัน วีเฮลท์
  *****คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เบี้ยประกันสุขภาพเพื่อหักลดหย่อนภาษี

  เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ท่านเลือก และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
   

  สนใจประกันสุขภาพเอ็ทน่า?

  ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพของเอ็ทน่าจะติดต่อกลับหาท่าน
  เพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ

  Loading...