ประกันสุขภาพแผนแมกซ์แคร์ ดูแลตัวคุณเองและครอบครัวด้วยประกันสุขภาพที่คุ้มครองทั้งจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสูงสุด 5 ล้านบาท

  แมกซ์แคร์

  ประกันสุขภาพ
  แผนแมกซ์แคร์

  ดูแลตัวคุณเองและครอบครัวด้วยประกันสุขภาพ
  ที่คุ้มครองทั้งจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสูงสุด 5 ล้านบาท
  รวมถึงการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง

   

  เช็คราคา

  จุดเด่น

  Customer Service

  คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท

  Bed

  ค่าห้องสูงสุด 12,000 บาท คุ้มครอง 365 วัน

  Payment Form

  คุ้มครองเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายอีก 80% สำหรับส่วนเกินค่ารักษาผู้ป่วยใน

  Lfietime_Renewal

  การันตีต่ออายุตลอดชีพ*

  OPD

  เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรมหรืออุบัติเหตุเพิ่มเติมได้

  Hospital Network

  ไม่ต้องสำรองจ่าย กับสถานพยาบาลในเครือข่ายกว่า 490 แห่งทั่วประเทศ**

  Hand Up

  ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

  Payment

  ไม่เคลมมีคืน

  Customer Service TH

  รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านบริการวีเฮลท์****

  หมายเหตุ:
  *หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบรูณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้ขอเอาประกันภัย สมัคร และทำประกันหลัง อายุ 60 ปีบริบูรณ์จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี
  **ท่านอาจต้องสำรองจ่าย ในกรณีที่บริษัทต้องตรวจสอบสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  ***บริการวีเฮลท์ให้บริการโดยบริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

  ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์

   

  สนใจประกันสุขภาพเอ็ทน่า?

  ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพของเอ็ทน่าจะติดต่อกลับหาท่าน
  เพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ

  Loading...