ประกันสุุขภาพสำหรับโรคมะเร็งทุกระยะ สูงสุด 1 ล้านบาท

  แผนเอ็กซ์ตร้าแวลู

  ประกันสุขภาพ

  แผนเอ็กซ์ตร้าแวลู

  ประกันโรคมะเร็ง เข้าใจง่าย ครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ
  สูงสุด 1 ล้านบาท ตลอดอายุกรมธรรม์

   

  เช็คราคา

  จุดเด่น

  Benefit

  แผนความคุ้มครองโรคมะเร็งที่หลากหลาย เลือกได้ตามความต้องการ ครอบคลุมโรคมะเร็งทุกระยะ รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน สูงสุด 1 ล้านบาท

  Check Hand

  ผลประโยชน์ครอบคลุมมะเร็งผิวหนัง 20% ของจำนวนเงินเอาประกัน

  Hand Up

  ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันชีวิตก่อน

  Tax

  เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

  หมายเหตุ :

  • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน - 55 ปี ต่ออายุได้สูงสุด 65 ปี
  • ขายเฉพาะคนไทยเท่านั้น
  • ไม่สามารถทำการ upgrade / downgrade ได้
  • เงื่อนไขผลประโยชน์สูงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน
  • กรณีที่มีการจ่ายค่าสินไหมสาหรับโรคมะเร็ง (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง) กรมธรรม์จะสิ้นสุดทันที

  เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ท่านเลือก และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
   

  สนใจประกันสุขภาพเอ็ทน่า?

  ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพของเอ็ทน่าจะติดต่อกลับหาท่าน
  เพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ

  Loading...