ประกันสุขภาพแผน บียอนด์แคร์ คุ้มครองสูงสุด 30 ล้านบาท

  บียอนด์แคร์

  ประกันสุขภาพ
  ​แผนบียอนด์แคร์

  เลือกการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับคุณด้วยแผนประกันสุขภาพ
  ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมสูงสุด 30 ล้านบาท
  ทั้งจากการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย

   

  เช็คราคา

  จุดเด่น

  Customer Service

  คุ้มครองสูงสุด 30 ล้านบาท

  Worldwide

  คุ้มครองทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา)

  Bed

  จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง

  Dollar Sign

  บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน สูงสุดถึง USD 1,000,000

  Benefit

  ทางเลือกความรับผิดส่วนแรก (Deductible options)

  Customer Service TH

  รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านบริการวีเฮลท์*

  Hospital Network

  ไม่ต้องสำรองจ่าย กับสถานพยาบาลในเครือข่ายกว่า 490 แห่งทั่วประเทศ**

  Hand Up

  ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

  Lfietime_Renewal

  การันตีต่ออายุตลอดชีพ***

  หมายเหตุ:
  *บริการวีเฮลท์ให้บริการโดยบริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  **ท่านอาจต้องสำรองจ่่าย ในกรณีที่บริษัทต้องตรวจสอบสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  ***หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบรูณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้ขอเอาประกันภัย สมัคร และทำประกันหลัง อายุ 60 ปีบริบูรณ์จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี

  ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์

   

  สนใจประกันสุขภาพเอ็ทน่า?

  ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพของเอ็ทน่าจะติดต่อกลับหาท่าน
  เพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ

  Loading...