ประกันสุขภาพแผนเบสิกแคร์

  เบสิกแคร์

  ประกันสุขภาพ
  แผนเบสิกแคร์

  ประกันสุขภาพ เข้าใจง่าย จ่ายตามจริง
  คุ้มครองสูงสุุด 750,000 บาทต่อปีกรมธรรม์

   

  เช็คราคา

  จุดเด่น

  Customer Service

  คุ้มครองสูงสุด 750,000 บาทต่อปีกรมธรรม์

  Bed

  ค่าห้องสูงสุด 4,000 บาท คุ้มครอง 365 วัน

  OPD

  เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก หรืออุบัติเหตุเพิ่มเติมได้

  Hospital Network

  ไม่ต้องสำรองจ่าย กับสถานพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศ*

  Hand Up

  ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

  Lfietime_Renewal

  การันตีต่ออายุตลอดชีพ**

  Customer Service TH

  รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านบริการวีเฮลท์***

  หมายเหตุ:
  *ในสถานพยาบาลที่ได้รับความคุ้มครอง และท่านอาจต้องสำรองจ่าย ในกรณีที่บริษัทต้องตรวจสอบสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  **หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบรูณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้ขอเอาประกันภัย สมัคร และทำประกันหลัง อายุ 60 ปีบริบูรณ์จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี
  ***บริการวีเฮลท์ให้บริการโดยบริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

  ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์

  สนใจประกันสุขภาพเอ็ทน่า?

  ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพของเอ็ทน่าจะติดต่อกลับหาท่าน
  เพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ

  Loading...