แผนแพลทินัม พลัส

จ่ายค่าเบี้ยเบาๆ
ลดค่าเบี้ยสูงสุดถึง 60%*
แต่ให้ความคุ้มครอง สูงสุด 30 ล้านบาท
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*

กรุณากรอกข้อมูลของคุณ เพื่อให้เราติดต่อกลับ

สิทธิประโยชน์ของแผนแพลทินัม พลัส (Platinum+)
ที่ยกระดับเพิ่มขึ้นจากแผนในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย

การเพิ่มแผนผลประโยชน์สูงสุด 3 ล้านบาท คุ้มครองทั้งการบาดเจ็บและเจ็บป่วย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่เรื่องการทำประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการมาพำนักระยะยาวในประเทศไทย (Long Stay Visa)

ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลดเบี้ยประกันสุขภาพ โดยเลือกความรับผิดส่วนแรกจาก 4 แบบ คือ 30,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท หรือ 200,000 บาท เพื่อรับส่วนลดเบี้ยประกันสูงสุดถึง 60% โดยความคุ้มครองยังคงจัดเต็มเหมือนเดิม

ทางเลือกใหม่สำหรับผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกสูงสุดถึง 1,500 บาทต่อครั้งต่อวัน เพื่อการเข้าถึงการรักษาขั้นพื้นฐาน ในราคาเบาๆ

บริการปรึกษาแพทย์ฟรีผ่านแอปพลิเคชันวีเฮลท์ บนมือถือของคุณ พร้อมบริการจัดส่งยา**

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 65 ปี สมัครก่อนอายุ 60 ต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ***

ไม่ต้องสำรองจ่ายกับเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายกว่า 490 แห่งทั่วประเทศ

ไม่ผูกติดประกันชีวิต

หมายเหตุ:
* ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

**บริการวีเฮลท์ สำหรับแผนประกันสุขภาพอัลตร้า แคร์, แพลทินัม, เพอร์ซันนัลแคร์, บียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์, โอปอล, เพิร์ล, เอ็มพลอยยี พลัส / บริการวีเฮลท์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) / พร้อมบริการส่งยาทั่วประเทศ (ฟรีเฉพาะค่าจัดส่งยาเท่านั้น ไม่รวมค่ายาที่แพทย์สั่ง)


ผู้เอาประกันภัยที่เป็นเด็กและมีอายุต่ำกว่า 10 ปีจะต้องมีผู้ปกครอง (พ่อหรือแม่ของผู้เอาประกันภัย) สมัครร่วมภายใต้กรมธรรม์เดียวกันเท่านั้น

*** ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับสิทธิในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยไปตลอดชีวิต ภายใต้เงื่อนไขกระชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องทุกปี สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีความคุ้มครองก่อนอายุ 60 ปี

หลักฐานที่ต้องใช้ในการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล

กรณีคนไข้นอก

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุผลการวินิจฉัยและการรักษา – ในกรณีการรักษาโรคผิวหนัง ให้แพทย์ผู้ทำการรักษาระบุชื่อยาที่ใช้ในการรักษาและชื่อโรค เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาให้ความคุ้มครอง
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 • สำเนาบัตรสมาชิก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีคนไข้ในโรงพยาบาล

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุผลการวินิจฉัยและการรักษา
 • ใบรายงานการรักษา (Attending Physician’s Report) ที่รับรองโดยแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 • สำเนาบัตรสมาชิก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ : เอ็ทน่าขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ความคุ้มครอง ในกรณีที่ท่านไม่สามารถนำส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลได้


ช่องทางในการส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม

ท่านสามารถส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมได้ 2 ช่องทางดังนี้

 • ยื่นเอกสารด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานเอ็ทน่าทุกแห่งที่ท่านสะดวก
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทน บริษัท เอ็ทน่าประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ท่านจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าชดเชยภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการรักษา (กรณีคนไข้นอก) หรือออกจากโรงพยาบาล (กรณีคนไข้ใน) และกรุณาจัดส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจเกิดขึ้น


การรับเงินคืนค่าสินไหม

ท่านสามารถระบุช่องทางที่ท่านสะดวกในการรับเงินค่าชดเชยสินไหมได้ในแบบฟอร์มการเรียกร้องสิทธิรักษาพยาบาล

 • รับค่าชดเชยสินไหมคืนเป็นเช็คธนาคาร
 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ฝ่ายสินไหมจะใช้เวลาดำเนินการพิจารณาและจ่ายชดเชยให้ท่านภายใน 15 วัน (ในกรณีที่ท่านมีหลักฐานประกอบการเรียกร้องอย่างสมบูรณ์และเอ็ทน่าสามารถพิจารณาการให้ความคุ้มครองได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม)