แผนเอ็มพลอยยีวีแคร์

  แผนเอ็มพลอยยีวีแคร์

  ประกันกลุ่ม

  แผนเอ็มพลอยยีวีแคร์

  พนักงานคือสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท ดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพของพนักงานให้ดี
  เรามีแผนประกันที่สามารถปรับได้ตามความต้องการของแต่ละบริษัทถึง 7 แผนด้วยกัน

   

  เช็คราคา

  จุดเด่น

  Worldwide

  คุ้มครองทั่วโลก

  Customer Service

  มีแผนความคุ้มครองให้เลือกหลากหลาย

  SME

  ราคาไม่แพงเหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก (พนักงาน 5-50 คน)

  Accident

  คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสูด 600,000 บาท

  Payment Form

  ค่าชดเชยรายวัน กรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  Family

  สามารถขยายความคุ้มครองให้คู่สมรสและบุตรของพนักงาน

  สนใจประกันสุขภาพเอ็ทน่า?

  ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพของเอ็ทน่าจะติดต่อกลับหาท่าน
  เพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ

  Loading...