แผนเอ็มพลอยยีแคร์พลัส

  เอ็มพลอยยีแคร์พลัส

  ประกันสุขภาพ
  ​แผนเอ็มพลอยยีแคร์พลัส

  อุ่นใจเพิ่ม เติมความคุ้มครองให้มากขึ้น
  ประกันสุขภาพรายบุคคล พิเศษเฉพาะ
  พนักงานองค์กรที่มีประกันกลุ่มเอ็ทน่า

   

  เช็คราคา

  จุดเด่น

  Check Hand

  พิเศษ! ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ไม่รวมการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง) สำหรับโรคหรือสภาพที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย เฉพาะสมาชิกเมื่อถือกรมธรรม์เกิน 1 ปี

  Health Insurance

  คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท

  Bed

  ค่าห้องสูงสุด 5,000 บาท คุ้มครอง 365 วัน

  Customer Service

  คุ้มครองเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายอีก 80% สำหรับส่วนเกินค่ารักษาผู้ป่วยใน

  Worldwide

  คุ้มครองทั่วโลก (ยกเว้นสหรัฐอเมริกา)

  OPD

  เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก สูติกรรม หรืออุบัติเหตุเพิ่มเติมได้

  Hospital Network

  อุ่นใจด้วยเครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 490 แห่งทั่วประเทศไทย*

  Hand Up

  ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

  Customer Service TH

  รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านบริการวีเฮลท์**

  Lfietime_Renewal

  การันตีต่ออายุตลอดชีพ***

  หมายเหตุ:
  *ท่านอาจต้องสำรองจ่าย ในกรณีที่บริษัทต้องตรวจสอบสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  **บริการวีเฮลท์ให้บริการโดยบริษัท เอ็ทน่า เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
  ***หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 61 ปีบริบรูณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้ขอเอาประกันภัย สมัคร และทำประกันหลัง อายุ 61 ปีบริบูรณ์จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 70 ปี

  ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์

   

  สนใจประกันสุขภาพเอ็ทน่า?

  ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพของเอ็ทน่าจะติดต่อกลับหาท่าน
  เพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ

  Loading...