บริการจัดการค่าสินไหมทดแทนสำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

  บริการจัดการค่าสินไหมทดแทนสำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

  บริการจัดการค่าสินไหมทดแทน
  สำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

  บริการ Self-insurance อย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การพิจารณาสินไหมทดแทน
  การทำจ่ายเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การบริหารและขยายโรงพยาบาลในเครือข่าย
  เพื่อให้บริการโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

   

  เช็คราคา

  จุดเด่น

  Group

  กำหนดสวัสดิการที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับองค์กรได้

  Clipboard with checkmark

  ควบคุมค่าใช้จ่ายและบริหารค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการได้อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ทางเอ็ทน่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ดูแลและตรวจสอบค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

  Customer Service

  เอ็ทน่าเข้ามาจัดการด้านสวัสดิการ ทั้งดูแลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล บันทึกข้อมูล ให้บริการรายงานต่างๆต่อ HR

  Pre Arrangement

  เอ็ทน่าให้บริการอย่างมืออาชีพและให้บริการด้านข้อมูลต่างๆภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  Clipboard with checkmark

  ด้วยความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพของเอ็ทน่าทำให้เราสามารถให้คำปรึกษากับพนักงาน รวมถึงให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการรักษา

  เอ็ทน่ามีความยินดีที่จะให้บริการเหมือน partner ซึ่งจะช่วยพัฒนาสวัสดิการและให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น

  สนใจประกันสุขภาพเอ็ทน่า?

  ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพของเอ็ทน่าจะติดต่อกลับหาท่าน
  เพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ

  Loading...