การชำระเบี้ยประกัน
  การชำระเบี้ยประกัน
  การชำระเบี้ยประกัน

  การชำระเบี้ยประกัน

  เอ็ทน่ามีช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยที่หลายหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

  กรุณานำแบบฟอร์มการชำระเงิน พร้อมเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย
  บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไปยื่นที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร

  K Bank Logo​  ธนาคารกสิกรไทย

  BBL Logo  ​​ธนาคารกรุงเทพ

  TTB Logo  ​ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

  BAY Logo​  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  UOB Logo​  ธนาคารยูโอบี UOB

  เลขที่อ้างอิง 1 โปรดระบุเลขที่กรมธรรม์ 8 หลัก
  เลขที่อ้างอิง 2 โปรดระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

  *** ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ

  กรุณานำแบบฟอร์มการชำระเงิน พร้อมเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย
  บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไปยื่นที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร

  K Bank Logo​  ธนาคารกสิกรไทย

  BBL Logo  ​​ธนาคารกรุงเทพ

  TTB Logo  ​ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

  BAY Logo​  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  UOB Logo​  ธนาคารยูโอบี UOB

  เลขที่อ้างอิง 1 โปรดระบุเลขที่กรมธรรม์ 8 หลัก
  เลขที่อ้างอิง 2 โปรดระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

  *** ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ

  • กรอกรายละเอียดบัตรเครดิตลงใน แบบฟอร์มการชำระเงินโดยบัตรเครดิต และแฟกซ์เอกสารหรือส่งอีเมลไปที่สำนักงานเอ็ทน่าสาขาที่ท่านติดต่อ
  • บัตรเครดิตทุกประเภทวงเงินไม่เกิน 200,000บาท (ไม่รับบัตร Amex และ Diners Club)

  (ชำระผ่านตู้ ATM, อินเทอร์เน็ทแบงค์กิ้ง โมบายแบงค์กิ้ง และ เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ)

  ธนาคารกสิกรไทย โดยกดรหัส 80005
  ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยกดรหัส 0630
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยกดรหัส 40043
  ธนาคารกรุงเทพ โดยกดรหัส 29891
  ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต โดยกดรหัส 5213
  ธนาคารยูโอบี โดยกดรหัส 3580


  เพื่อยืนยันการชำระเงินของท่าน กรุณาแฟกซ์หรือส่งอีเมล เอกสารการชำระเงินไปที่สำนักงานเอ็ทน่าสาขาที่ท่านติดต่ออยู่

  • ​เงินสด
  • บัตรเครดิตทุกประเภทวงเงินไม่เกิน 200,000บาท (ไม่รับบัตร Amex และ Diners Club)
  • เช็คขีดคร่อม เข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น “A/C Payee Only” หรือ ตั๋วแลกเงินธนาคาร สั่งจ่าย
   บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 02 232 8666 หรืออีเมล TH-csc@th.aetna.com

  คำถามที่พบบ่อย

  0

  ติดต่อศูนย์บริการสมาชิกเอ็ทน่า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 02 232 8666 หรืออีเมล csc@aetna.co.th

  Loading...