ศูนย์บริการสมาชิกเอ็ทน่า

  ศูนย์บริการสมาชิกเอ็ทน่า

  เอ็ทน่าให้ความสำคัญกับสมาชิกเป็นลำดับแรก
  โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลประโยชน์
  ที่จะทำให้สมาชิกมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างดี
  ตลอดเส้นทางสุขภาพ

  ศูนย์บริการสมาชิกเอ็ทน่า

  เอ็ทน่าให้ความสำคัญกับสมาชิกเป็นลำดับแรก
  โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลประโยชน์
  ที่จะทำให้สมาชิกมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างดี
  ตลอดเส้นทางสุขภาพ

  Aetna Ambassador

  เอ็ทน่า แอมบาสเดอร์

  เจ้าหน้าที่ เอ็ทน่า แอมบาสเดอร์พร้อมดูแลสมาชิกตลอดตลอดการรักษา พร้อมบริการดูแลช่วยเหลือดังนี้

  1. ให้บริการและอำนวยความสะดวกกรณีตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งผลก่อนเข้ารับการรักษาจริง
  2. ให้บริการอำนวยความสะดวกก่อนการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
  3. ให้บริการและอำนวยความสะดวกเมื่อแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลและภายหลังการออกจากโรงพยาบาล
  4. ให้คำปรึกษากับสมาชิกรวมถึงบุคคลในครอบครัวเพื่อช่วยเลือกสรรสถานพยาบาลและการวางแผนการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับแผนผลประโยชน์คุ้มครองของสมาชิก รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการวงเงินคุ้มครองจากสวัสดิการหรือวงเงินประกันต่าง ๆ ที่สมาชิกมีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   **หมายเหตุ** รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

  ศูนย์บริการสมาชิกเอ็ทน่า

  ติดต่อศูนย์บริการสมาชิกเอ็ทน่า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 02 232 8666 หรืออีเมล csc@aetna.co.th

  Loading...