โปรดทราบ การแจ้งความประสงค์ขอใช้เบี้ยประกันสุขภาพเพื่อการหักลดหย่อนภาษีเงินได้ของท่านไม่สามารถกระทำผ่านระบบได้ในขณะนี้ (ระบบปิดเพื่อนำส่งข้อมูลส่วนแรกไปที่กรมสรรพากร) กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เอ็ทน่าที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2232-8666 หรือ csc@aetna.co.th บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้