เข้าสู่ระบบ การบันทึกข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้
English

โปรดกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับคนไทย) หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) และวัน-เดือน-ปีเกิด เพื่อเข้าสู่ระบบ
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน : 
(สำหรับคนไทย)  
หมายเลขหนังสือเดินทาง : 
(สำหรับชาวต่างชาติ)  
วัน-เดือน-ปีเกิด : 
คำถามที่พบบ่อย

* ระบบไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงเวลาประมาณ 22:00 น. – 03:00 น.ของทุกวันทำการ เนื่องจากระบบจะถูกปิดเพื่อการประมวลผลรายวัน ขออภัยท่านสมาชิกในความไม่สะดวก