ร่วมงานกับเรา

  ร่วมงานกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ร่วมงานกับเรา

  ร่วมงานกับเรา

  ร่วมงานกับเรา

  ทำไมต้องร่วมงานกับเรา?
  เราเป็นบริษัทนานาชาติและเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการประกันสุขภาพโดยมีฐานลูกค้ามากกว่า 280,000 ราย ทั่วประเทศไทย 
  ที่เอ็ทน่า สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญเทียบเท่ากับลูกค้าของเรา เราจึงมีการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีเยี่ยม ประกอบไปด้วย
  • เรามีระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ผลตอบแทน และการปรับเงินเดือนประจำปี
  • เราจัดสรรสวัสดิการที่ห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพ โดยมีแผนการประกันสุขภาพที่ดี, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี
  • เราช่วยสร้างสมดุลระหว่างเรื่องการทำงานกับเรื่องวันหยุดพักผ่อนของคุณ โดยจัดวันพักร้อนตั้งแต่ 15 - 25 วันต่อปี รวมถึงความยืดหยุ่นในการทำงาน
  • ให้คุณอุ่นใจกับดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับโปรแกรมเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • สร้างอนาคตที่ดีของคุณ กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่บริษัทร่วมสะสม 5% ของฐานเงินเดือนของคุณ
  • เราจัดเตรียมโปรแกรมการเริ่มงานใหม่ของคุณ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณตลอดระยะเวลาในการร่วมงานกับเอ็ทน่า และเราพร้อมรับฟังความคิดเห็นของคุณ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร
  นอกจากนี้แล้ว เรายังมีสวัสดิการอื่นๆ ดังนี้
  • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ในกรณีต่อไปนี้ เช่น การคลอดบุตร การสมรสของพนักงาน และการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวพนักงาน เป็นต้น

  ร่วมงานกับเรา

  ทำไมต้องร่วมงานกับเรา?
  เราเป็นบริษัทนานาชาติและเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการประกันสุขภาพโดยมีฐานลูกค้ามากกว่า 280,000 ราย ทั่วประเทศไทย 
  ที่เอ็ทน่า สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญเทียบเท่ากับลูกค้าของเรา เราจึงมีการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีเยี่ยม ประกอบไปด้วย
  • เรามีระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ผลตอบแทน และการปรับเงินเดือนประจำปี
  • เราจัดสรรสวัสดิการที่ห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพ โดยมีแผนการประกันสุขภาพที่ดี, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี
  • เราช่วยสร้างสมดุลระหว่างเรื่องการทำงานกับเรื่องวันหยุดพักผ่อนของคุณ โดยจัดวันพักร้อนตั้งแต่ 15 - 25 วันต่อปี รวมถึงความยืดหยุ่นในการทำงาน
  • ให้คุณอุ่นใจกับดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับโปรแกรมเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • สร้างอนาคตที่ดีของคุณ กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่บริษัทร่วมสะสม 5% ของฐานเงินเดือนของคุณ
  • เราจัดเตรียมโปรแกรมการเริ่มงานใหม่ของคุณ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณตลอดระยะเวลาในการร่วมงานกับเอ็ทน่า และเราพร้อมรับฟังความคิดเห็นของคุณ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร
  นอกจากนี้แล้ว เรายังมีสวัสดิการอื่นๆ ดังนี้
  • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ในกรณีต่อไปนี้ เช่น การคลอดบุตร การสมรสของพนักงาน และการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัวพนักงาน เป็นต้น