เกี่ยวกับ เอ็ทน่า
  เกี่ยวกับ เอ็ทน่า
  เกี่ยวกับ เอ็ทน่า

  เกี่ยวกับ เอ็ทน่า

  เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล คือผู้ให้บริการประกันสุขภาพระดับนานาชาติ มีสมาชิกทั่วโลกกว่า 800,000 คน

  ข้อมูลเกี่ยวกับเอ็ทน่า

  ​​เกี่ยวกับเอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล
  เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาพประชาคมโลกให้แข็งแรงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์จากโซลูชั่นด้านการดูแลสุขภาพและผลประโยชน์ที่ครอบคลุมให้แก่ประชากรทั่วโลก ในฐานะหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการประกันสุขภาพส่วนบุคคลระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนลให้บริการสมาชิกทั่วโลกกว่า 800,000 คน ทั้งชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวท้องถิ่น และนักเดินทางเพื่อธุรกิจ ด้วยผลประโยชน์ครอบคลุมทั่วโลก รวมถึง การรักษาพยาบาล ทันตกรรม จักษุ การช่วยเหลือฉุกเฉิน และในบางภูมิภาคมีความครอบคลุมต่อชีวิตและทุพพลภาพด้วย

  นอกจากนี้ เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ยังนำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีและการจัดการสุขภาพที่ปรับให้สอดคล้องกับระบบการดูแลสุขภาพ สิทธิประโยชน์ของภาครัฐ และบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น โดยปรับปรุงคุณภาพในการรักษาและควบคุมต้นทุน เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทในเครือเอ็ทน่า ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทของ ซีวีเอส เฮลธ์ ให้บริการด้านข้อมูลและทรัพยากรแก่ประชากรราว 34 ล้านคน เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aetnainternational.com or LinkedIn

  เกี่ยวกับเอ็ทน่า
  เอ็ทน่า, บริษัทในเครือซีวีเอส, เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับประเทศที่มีผลประโยชน์ด้านสุขภาพหลากหลาย และยังให้บริการด้านข้อมูลและทรัพยากรแก่ประชากรราว 40.3 ล้านคนเพื่อใช้ในการตัดสินใจเเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น

  เอ็ทน่านำเสนอแผนประกันสุขภาพแบบดั้งเดิมที่มีความหลากหลาย แบบสมัครใจ โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคและการบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในด้านต่างๆ รวมถึง ด้านการรักษาโรค เภสัชกรรม ทันตกรรม แผนพฤติกรรมสุขภาพ การจัดการด้านการแพทย์ การจัดการดูแลสุขภาพทางการแพทย์ การบริหารค่าชดเชยแรงงาน ผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ

  ลูกค้าของเอ็ทน่า ได้แก่ กลุ่มบริษัท บุคคลรายเดี่ยว นักศึกษามหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ให้บริการแผนสุขภาพ ผู้ให้บริการสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล กลุ่มแรงงานและชาวต่างชาติ ในปี 2563 ซีวีเอสเฮลธ์ ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 5 ของ Fortune 100 ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aetnainternational.com หรือ LinkedIn และติดตามได้ที่ twitter @AetnaNews เพื่อศึกษาวิธีการที่เอ็ทน่าช่วยทำให้โลกนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

  ​นักลงทุนสัมพันธ์

  1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
  1.1 ประวัติของบริษัท

  ข้อมูลเกี่ยวกับ เอ็ทน่า ประเทศไทย
  เอ็ทน่าในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 มีสมาชิกกว่า 282,000 คน และกว่า 2,000 องค์กร ตลอดจนโรงพยาบาลในเครือข่ายรวมกว่า 490 แห่ง ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aetna.co.th

  พันธกิจ
  เรายกระดับบริการด้านสุขภาพทั่วโลกด้วยการสร้างทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้คนได้มีโอกาสได้เข้าถึงและใช้ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

  ค่านิยมของเอ็ทน่า​
  Aetna Values Wheel
  • ความซื่อสัตย์ - เราทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุผลอันเหมาะสม
  • ความเป็นเลิศ - เราทุ่มเทนำเสนอคุณภาพและคุณค่าที่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยใช้โซลูชั่นที่เรียบง่ายและตรงกับความต้องการ
  • ความใส่ใจ - เรารับฟังและเคารพต่อลูกค้า เราจึงสามารถดำเนินการหรือมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และด้วยความมุ่งมั่นที่เรามีต่อลูกค้า
  • แรงบันดาลใจ - เราสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันเพื่อสำรวจแนวคิดในการทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ขึ้น
  1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
  ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และในปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการในระดับที่ดีที่สุดแม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจและการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทยังคงรักษาวินัยในการกำหนดราคาและการรับประกันการจัดจำหน่ายโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความผันผวนปีต่อปีสำหรับสมาชิกของเรา อย่างไรก็ตามแนวการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องการขยายโปรไฟล์และการให้บริการด้านสุขภาพและประกันสุขภาพทั้งที่เป็นรายกลุ่มบุคคล และรายเดี่ยว ด้วยความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ Aetna จึงวางแผนที่จะปรับแต่งการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อช่วยลดต้นทุนและปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมเครื่องมือดิจิทัลเพื่ออนาคตของการส่งมอบด้านการดูแลสุขภาพเช่น vHealth ซึ่งเป็น application สำหรับการดูแลสุขภาพและการป้องกันเบื้องต้นของเรา 

  ทิศทางธุรกิจของเรายังคงมุ่งเน้นไปที่ส่วนการประกันสุขภาพแบบรายเดียวและกลุ่มบุคคลรายเล็ก (SME) โดยที่ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ในส่วนของกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาลูกค้าที่มีอยู่ในอัตราส่วนการสูญเสียที่ยั่งยืน อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการพัฒนาโซลูชันด้านสุขภาพที่แตกต่าง เช่น โซลูชันด้านสุขภาพในสถานที่ทำงาน และทบทวนกลยุทธ์ด้านราคาเพื่อที่จะสามารถแข่งขันและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดได้
  เรื่องที่ให้ความสำคัญทั้งหมดนี้จะทำให้ธุรกิจมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งตลอดช่วงเวลาดังกล่าวและเริ่มเติบโตตามเป้าหมายที่อัตรากำไร 5-6%

  กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
  กลยุทธ์หลักที่สำคัญ – ประสบการณ์ของลูกค้า
  การทบทวนข้อเสนอสำหรับลูกค้าเพื่อพัฒนาลำดับขั้น Personal Medical Insurance (PMI)  แบบง่ายที่เหมาะกับตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบัน
  • การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องซับซ้อน  ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าผู้บริโภคทั่วไปของเราต้องง่ายและแตกต่างยิ่งขึ้น  โดยเราจะนำเสนอลำดับขั้นของข้อเสนอที่ง่าย และนำโดยผู้บริโภค ประกอบด้วยข้อเสนอบริการที่ดีขึ้นด้วยบริการอย่างผู้ดูแลทางการแพทย์ ทีมสนับสนุนแพทย์เฉพาะทาง การสนับสนุนทางดิจิทัลและการเข้าถึงแพทย์และพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เป้าหมายคือการให้ประสบการณ์ที่โดดเด่นและใส่ใจตลอดเส้นทางประสบการณ์ของลูกค้าแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา
  • เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ Aetna International Personal Medical Insurance (IPMI)เป็นข้อเสนอระดับบนสำหรับทั้งลูกค้าผู้บริโภคทั่วไปและลูกค้าองค์กร
  • ข้อเสนอของเราจะออกแบบโดยใช้หลักเอชอาร์เอ็ม และจะมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสามารถในการทำกำไรและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งคุ้มค่าเงินลูกค้าของเรา
  พัฒนาข้อเสนอคุณค่าสำหรับลูกค้าองค์กรด้วยความคิดริเริ่มด้านสุขภาพและความสุขในที่ทำงาน
  • การแข่งขันในตลาดลูกค้าองค์กรเข้มข้นด้วยความอ่อนไหวต่อราคาสูง และวิธีการตัดราคาเพื่อทำลายคู่แข่งขันซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้เล่นในตลาดที่ต้องการซื้อส่วนแบ่งการตลาด เราจะไม่ลงไปทำธุรกิจแบบยอมขาดทุนเพื่อสร้างการเติบโตของยอดขาย เรามุ่งเน้นที่การสร้างพันธมิตรอย่างยั่งยืนและสมเหตุผลในระยะยาว
  • ด้วยเป้าหมายที่มุ่งเน้นเรื่องคุณค่ามากกว่าราคา เราจะพัฒนาข้อเสนอสำหรับลูกค้าองค์กรด้วยความคิดริเริ่มด้านสุขภาพและความสุขในที่ทำงาน  โปรแกรมด้านสุขภาพและอื่นๆ ที่อาจต่อยอดได้จากตลาดของเอ็ทนาอื่นๆ
  • ข้อเสนอที่พัฒนานี้จะสนับสนุนเรื่องการรักษาลูกค้าองค์กรหลักของเรา และมีผลเชิงบวกต่อค่าใช้จ่ายการเรียกร้องสินไหมทดแทนและแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้การจัดการการเรียกร้องสินไหมทดแทน ความสามารถในการทำกำไร และอัตราการรักษาลูกค้าดีขึ้น
  • พัฒนาสาขาให้เป็น Flagship Store เพื่อนำเสนอประสบการณ์การดูแลสุขภาพครบวงจรที่สะดวกสบาย โดยจะเปิดที่จังหวัดระยองเป็นที่แรกเพื่อสนับสนุนการเปิดตัวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  หรือ EEC
  เข้าใจลูกค้าของเราดีขึ้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง
  • ดำเนินการและพัฒนาเอ็นพีเอสเพิ่มเติมเพื่อเป็นเครื่องมือในการรับฟังความคิดเห็นและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากลูกค้าของเราเพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าในภาพรวมที่มีกับเราอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เราจะใช้คะแนนเอ็นพีเอสในการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
  • เราจะนำเสนอกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วเพื่อทำให้แน่ใจว่าเราได้เรียนรู้จากความไม่พึงพอใจของลูกค้าของเราเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  เพิ่มการสร้างเส้นทางลูกค้าสำหรับข้อเรียกร้องมูลค่าสูง ระยะเวลาเข้ารักษา ผู้ที่เรียกร้องบ่อยครั้ง
  • ระบุตัวลูกค้าเหล่านี้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นของกระบวนการ จัดให้อยู่ในเส้นทางเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ถูกต้อง ในราคาที่ถูกต้อง และได้ระดับคุณภาพที่ถูกต้อง
  การจัดการเครือข่าย
  • เข้าใจเครือข่ายที่มีอยู่และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสเข้าใจประสบการณ์ลูกค้าเช่นกัน เราจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าโรงพยาบาลใดควรอยู่ในเครือข่าย เราควรขยายไปที่ส่วนใดของประเทศ และโรงพยาบาลไหนควรออกจากเครือข่าย
  • เราจะเริ่มการกำหนดราคาคงที่และการกำหนดราคาเป็นแพ็คเกจกับโรงพยาบาล
  • เพิ่มโปรแกรมการติดตามกำกับของผู้ให้บริการที่มีผลการดำเนินงานที่ผิดปกติ
  เสนอการขออนุมัติความคุ้มครองก่อนเข้ารับการรักษาที่จำเป็น และโรงพยาบาลที่ต้องการสำหรับลูกค้าบริษัทหลัก
  • เริ่มงานกับลูกค้าองค์กรหลักและเสนอการขออนุมัติความคุ้มครองก่อนเข้ารับการรักษาที่จำเป็น สำหรับข้อเรียกร้องมูลค่าสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระเงินสำหรับการรักษาที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครอง
  มุ่งเน้นเพิ่มขึ้นเรื่องผลิตภาพ การอบรม และการสอนงานของส่วนรับลูกค้า
  • ทำให้แน่ใจว่าส่วนรับลูกค้าเข้าใจสิ่งที่พวกเขาสนับสนุนโปรแกรมเอชเอ็มอาร์ นอกจากนั้น การเพิ่มการเน้นคุณภาพของงานที่ทำ เราจะมีโอกาสเข้าใจความต้องการด้านการอบรม ซึ่งจะลดการตัดสินใจที่ผิดและเพิ่มความผูกพันของพนักงาน
  การนำเสนอประสบการณ์การป้องกันและรักษาสุขภาพผ่านโทรเวชกรรม หรือ Telemedicine ผ่านระบบ vHealth Application
  • ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ vHealth Application ซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time โดยที่บริษัทมีคลีนิคในการให้บริการตรวจรักษาคนไข้ และมีบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาผ่านระบบ Telemedicine มาให้บริการกับลูกค้าประกันภัยรายเดียวและรายกลุ่มบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นเครื่องมือในการควาบคุมค่าใช้จ่ายของลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง
  1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  เอ็ทน่ามีแผนประกันสุขภาพรายบุคคลและรายกลุ่มที่หลากหลายเหมาะกับทุกความต้องการ แผนประกันสุขภาพของเอ็ทน่าส่วนใหญรับประกันการต่ออายุตลอดชีพ สามารถศึกษาข้อมูลพิ่มเติมได้ที่ https://www.aetna.co.th/web/individual-health-insurance

  ​1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย

  ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจำปี 2564
  รายการ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล และขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวม
  ตัวเรือ สินค้า ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ ความเสียงภัยทรัพย์สิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก วิศวกรรม อุบัติเหตุส่วนบุคคล สุขภาพ อื่นๆ
  จำนวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง - - - - - - - - - 2,949 - 2,949
  สัดส่วน
  ของเบี้ยประกันภัย
  (ร้อยละ)
  - - - - - - - - - 100 - 100
  หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจำปี

  1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
  1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
  ท่านสามารถส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ https://www.aetna.co.th/web/claim-service

  1.5.2 วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
  • ยื่นเอกสารด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานเอ็ทน่าทุกแห่งที่ท่านสะดวก
  • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน บริษัท เอ็ทน่าประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือประสงค์จะร้องเรียน ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกเอ็ทน่า (Aetna Call Center) กรุณาติดต่อ 0 2232 8666 บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล์ csc@aetna.co.th
  2.  การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  2.1 กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท

  กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
  • บริษัทดำเนินธุรกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและหลักความสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชน
  • การที่บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ในปัจจุบัน บริษัทจึงดำเนินธุรกิจโดยกำหนดระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ (Check and balance) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีระบบ (Enterprise Risk Management) ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องต่างๆ ภายในบริษัท ทั้งการให้ทิศทาง กำหนดนโยบายที่สำคัญ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งหมด อาทิเช่น  การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

  กระบวนการควบคุมภายในของบริษัท (Internal Control Process)
  • เป็นกระบวนการที่บริษัทจัดให้มีขึ้นและถือปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจ และเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่าบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและทำให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
  ​2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท
  aetna company structure​​
  ​2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท
  โครงสร้างการจัดการและหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
  2.3.1. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท
  • พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการลงทุน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการลงทุนที่มีนัยสำคัญ
  • จัดให้มีกระบวนการติดตามสอดส่องผลการดำเนินงานด้านการลงทุน ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เพื่อให้การลงทุนของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • จัดให้มีการทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ของบริษัท และกระบวนการระบุความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารทางการเงินในปัจจุบัน
  • แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน

  2.3.2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร (Executive Management) มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้
  • พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการบริหาร การดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทฯ เพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  • พิจารณาให้ความเห็นชอบ การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำหนดเป้าหมายระยะเวลาในการบริหารงานของบริษัทฯ
  • ให้การสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารงานของบริษัทฯ
  • ติดตามการดำเนินการตามการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  2.4 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
  การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
  2.4.1. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
  2.4.2. ไม่มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมาย
  2.4.3. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือดำเนินคดี โดยสำนักงาน คปภ. หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  2.4.4. ไม่มีประวัติการถูกดำเนินการหรือถูกลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์
  2.4.5. ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัท หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ลักษณะของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวยึดถือตามแนวทางที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

  2.5 คณะกรรมการชุดย่อย
  2.5.1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

  รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
  1. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. Mr. Dan Harsono กรรมการ
  3. Mr. Thomas Charles Wilson กรรมการ

  2.5.2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Committee)
  รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 10 ท่าน ดังต่อไปนี้
  1. นางสาวณัฐวสา พจมานพรชัย ประธาน
  2. นายดาเมี่ยน เจมส์ เดลานี่ กรรมการ
  3. นางสาวนภา ตรีรัตนาวงศ์ กรรมการ
  4. นางพรทิพย์ จุลชาต กรรมการ
  5. นางอำพรรณ ตระกูลเรืองโรจน์ กรรมการ
  6. Dr. Friedemann Kaiser กรรมการ
  7. นางสาวกันตพัฒน์ นุตะโพธิพันธ์ กรรมการ
  8. นายไพบูลย์ ศรีสวัสดิ์อำไพ กรรมการ
  9. นางสาวนิตยารัตน์ นามเปรมปรีดิ์ กรรมการ

  2.5.3. คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
  รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย 3  ท่าน ดังต่อไปนี้
  1. นายดาเมี่ยน เจมส์ เดลานี่ ประธาน
  2. นางสาวณัฐวสา พจมานพรชัย กรรมการ
  3. นางณัฏฐา ศรีสมวงศ์ กรรมการ

  นอกจากนี้บริษัทยังมีคณะกรรมการภายใน ดังต่อไปนี้
  • คณะกรรมการกำกับผลิตภัณฑ์ (Product Governance Committee)
  • คณะกรรมการกำกับดูแลเรื่องร้องเรียน (Complaint Oversight Committee) 
  • คณะกรรมการธรรมาภิบาลคลินิก (Clinical Governance Committee)
  • คณะกรรมการรับประกันภัย (Underwriting Committee) 
  • คณะกรรมการตรวจสอบสาขา (Branch Inspection Committee)
  • คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Committee)
  ​3.  การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
  3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)

  ภาวะแวดล้อมของการบริหารบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากประกอบกับความเสี่ยงที่บริษัทต้องเผชิญ การบริหารมีความหลากหลายและซับซ้อน คณะกรรมการบริษัทขอแถลงนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เพื่อสร้างการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมั่นคงของบริษัท การยอมรับความเสี่ยงของบริษัทเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง ความเสียหาย ควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปด้วยดี และจัดการความเสี่ยงในกรณีที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น

  ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบเรื่องการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ (Solvency Regulations) และ กฎหมายอื่นๆ ที่ออกโดยองค์กรที่มีอำนาจ เพื่อให้แน่ใจถึงความมั่นคงทางการเงิน เช่นเดียวกับความมั่นคงและความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ

  บริษัทจะติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้และกำหนดกรอบนโยบายการจัดการที่เหมาะสม

  3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
  หลักเกณฑ์และนโยบายการตัดสินใจในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท

  3.2.1. ขอบเขตและประเภทของสินทรัพย์ที่บริษัทจะลงทุน (Asset Allocation)

  บริษัทกำหนดให้การลงทุนทุกครั้งต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริษัท หรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ กรรมการบริหาร 1 ท่าน เป็นลายลักษณ์อักษร

  3.2.3. เงื่อนไขการนำสินทรัพย์ลงทุนไปก่อภาระผูกพัน
  บริษัทไม่อนุญาตให้นำสินทรัพย์ลงทุนไปก่อภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นการนำสินทรัพย์ลงทุนไปวางเป็นประกันต่อศาล หรือนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการออกหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อนำไปวางเป็นประกันต่อศาล เพื่อขอทุเลาการบังคับคดีที่ศาลมีคำพิพากษาให้บริษัทชดใช้หนี้ตามสัญญาประกันภัย หรือสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 ข้อ 23

  ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียดดังนี้
  ​หน่วย : ล้านบาท
  รายการ ปี 2564 ปี 2563
  ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

  สินทรัพย์ลงทุน

  (Total Investment Assets)

  2,476

  2,476

  2,098

  2,098

  สินทรัพย์สภาพคล่อง

  (Total Liquid Assets)

  3,002

  3,003

  2,765

  2,765

  หนี้สินรวม

  2,068

  2,067

  2,205

  2,210

  หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

  1,474

  1,474

  1,753

  1,759


  หมายเหตุ :
  • ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  • ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย
  4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
  บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการดำเนินนโยบายรับประกันภัยให้สอดคล้องกับแบบธุรกิจ และถูกต้องตามกฏระเบียบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้โดยได้ให้ความสนใจในสิ่งต่างๆ ดังนี้
  • การกระจุกตัวของผลิตภัณฑ์
  • ช่องทางการจำหน่าย
  • พื้นที่รับประกันภัย
  • ภัยที่รับประกัน
  เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น บริษัทได้บริหารจัดการการประกันภัย โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
  หน่วย : ล้านบาท
  รายการ จำนวน
  สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ 2.00
  เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 0.01
  เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 0.00

  5.  มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
  การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินสำหรับสินทรัพย์หนุนหลังเพื่อการจ่ายชำระหนี้สินสำหรับธุรกิจ เนื่องจากหนี้สินจากการรับประกันวินาศภัยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้นจึงมีความเสี่ยงทางด้านดอกเบี้ยต่ำ แต่มีความเสี่ยงที่เกิดจากมหันตภัย ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดราคาผิดพลาด และความเสี่ยงด้านการประมาณการหนี้สินค่าสินไหมทดแทนคลาดเคลื่อนสูง กลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ จึงเน้นไปทางการรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม อันเนื่องมากจากความไม่แน่นอนของจำนวนกระแสเงินสดจ่าย รวมถึงระยะเวลาที่จะต้องจ่าย บริษัทฯจึงมีการประมาณการกระแสเงินสดจ่ายหนี้สินอย่างสม่ำเสมอ และจัดสรรเงินลงทุน

  ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
  หน่วย : ล้านบาท
  รายการ ปี 2564 ปี 2563
  ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
  หนี้สินจากสัญญาประกันภัย        
  – สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Premium liabilities) 1,084 1,057 1,301 1,273
  – สำรองค่าสินไหมทดแทน
  (Claim liabilities)
  390 417 452 486
  หมายเหตุ :
  • ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว
  • ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าสำรองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด
  ​ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

  6. การลงทุนของบริษัท
  นโยบาย วัตถุประสงค์ กระบวนการลงทุนของบริษัทโดยสังเขป
  ​แผนการลงทุนของ บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัท ที่บริษัทได้นำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งแผนการลงทุนดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนการลงทุนของบริษัท คือ ให้ลงทุนได้เฉพาะเงินฝากแบบมีกำหนดระยะเวลาในธนาคารที่มีการจัดอันดับโดย S&P หรือ Fitch หรือ Moody’s ตั้งแต่ BBB +  หรือ Baa1 เท่านั้น

  ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
  หน่วย : ล้านบาท
  ประเภท
  สินทรัพย์ลงทุน
  มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  ปี 2564 ปี 2563
  ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
  เงินฝากสถาบันการเงินและ บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 804 804 404 404
  ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้,  ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน, หุ้นกู้แปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์) 1,672 1,673 1,694 1,694
  ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) - - - -
  หน่วยลงทุน - - - -
  เงินให้กู้ยืม,เงินให้เช่าซื้อรถ และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง - - - -
  ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน - - - -
  ตราสารอนุพันธุ์ - - - -
  เงินลงทุนอื่น - - - -
  รวมสินทรัพย์ลงทุน 2,476 2,477 2,098 2,098
  หมายเหตุ :
  • ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  • ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย
  7. ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ผลการดำเนินงานของบริษัท
  หน่วย : ล้านบาท
  รายการ 2564 2563
  เบี้ยประกันภัยรับรวม 2,944 3,207
  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ) 3,160 3,211
  รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น 51 74
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 408 402
  อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ร้อยละ)
  อัตราส่วน 2564 2563
  อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio) 65 66
  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio) 21 20
  อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio) 86 86
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 769 611
  อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on equity) 34 45

  8. ความเพียงพอของเงินกองทุน นโยบาย วัตถุประสงค์ กระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุน และการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน

  การบริหารจัดการเงินกองทุนของบริษัท
  บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านธุรกิจโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีกระบวนการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางด้านเงินกองทุน (ORSA process) โดยพิจารณาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ ระดับเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้สำหรับความเสี่ยงจากกิจกรรมทางธุรกิจแต่ละประเภทรวมถึงการหาทางจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

  ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
  หน่วย : ล้านบาท
  รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2564 2563
  สินทรัพย์รวม 3,829 3,563
  หนี้สินรวม 2,067 2,210
     – หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 1,474 1,759
     – หนี้สินอื่น 593 451
  ส่วนของเจ้าของ 1,762 1,354
  อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 923 370
  อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 923 370
  อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 923 370
  เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด 1,762 1,354
  เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย 191 366

  หมายเหตุ :
  • ​ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กำหนดให้นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้ - เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
  • รายการข้างต้นคำนวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
  9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว และงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
  ดาวน์โหลดไฟล์ Aetna Q1'22
  ดาวน์โหลดไฟล์ Aetna YE 2021

  ดาวน์โหลดไฟล์ Aetna Q1'21
  ดาวน์โหลดไฟล์ Aetna Q2'21
  ดาวน์โหลดไฟล์ Aetna Q3'21
  ดาวน์โหลดไฟล์ Aetna YE 2020

  10. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
  10.1 แบบ ปผว. 1 รายปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
  10.2 แบบ ปผว. 1 รายปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
  10.3 แบบ ปผว. 1 ไตรมาส 1 ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
  10.4 แบบ ปผว. 1 ไตรมาส 2 ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
  10.5 แบบ ปผว. 1 ไตรมาส 3 ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
  10.6 แบบ ปผว. 1 ไตรมาส 1 ปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์
  ​​เกี่ยวกับเอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล
  เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสุขภาพประชาคมโลกให้แข็งแรงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์จากโซลูชั่นด้านการดูแลสุขภาพและผลประโยชน์ที่ครอบคลุมให้แก่ประชากรทั่วโลก ในฐานะหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการประกันสุขภาพส่วนบุคคลระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุด เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนลให้บริการสมาชิกทั่วโลกกว่า 800,000 คน ทั้งชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวท้องถิ่น และนักเดินทางเพื่อธุรกิจ ด้วยผลประโยชน์ครอบคลุมทั่วโลก รวมถึง การรักษาพยาบาล ทันตกรรม จักษุ การช่วยเหลือฉุกเฉิน และในบางภูมิภาคมีความครอบคลุมต่อชีวิตและทุพพลภาพด้วย

  นอกจากนี้ เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ยังนำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีและการจัดการสุขภาพที่ปรับให้สอดคล้องกับระบบการดูแลสุขภาพ สิทธิประโยชน์ของภาครัฐ และบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น โดยปรับปรุงคุณภาพในการรักษาและควบคุมต้นทุน เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทในเครือเอ็ทน่า ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทของ ซีวีเอส เฮลธ์ ให้บริการด้านข้อมูลและทรัพยากรแก่ประชากรราว 34 ล้านคน เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aetnainternational.com or LinkedIn

  เกี่ยวกับเอ็ทน่า
  เอ็ทน่า, บริษัทในเครือซีวีเอส, เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับประเทศที่มีผลประโยชน์ด้านสุขภาพหลากหลาย และยังให้บริการด้านข้อมูลและทรัพยากรแก่ประชากรราว 40.3 ล้านคนเพื่อใช้ในการตัดสินใจเเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น

  เอ็ทน่านำเสนอแผนประกันสุขภาพแบบดั้งเดิมที่มีความหลากหลาย แบบสมัครใจ โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคและการบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในด้านต่างๆ รวมถึง ด้านการรักษาโรค เภสัชกรรม ทันตกรรม แผนพฤติกรรมสุขภาพ การจัดการด้านการแพทย์ การจัดการดูแลสุขภาพทางการแพทย์ การบริหารค่าชดเชยแรงงาน ผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ

  ลูกค้าของเอ็ทน่า ได้แก่ กลุ่มบริษัท บุคคลรายเดี่ยว นักศึกษามหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ให้บริการแผนสุขภาพ ผู้ให้บริการสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล กลุ่มแรงงานและชาวต่างชาติ ในปี 2563 ซีวีเอสเฮลธ์ ได้รับการจัดอันดับเป็นลำดับที่ 5 ของ Fortune 100 ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aetnainternational.com หรือ LinkedIn และติดตามได้ที่ twitter @AetnaNews เพื่อศึกษาวิธีการที่เอ็ทน่าช่วยทำให้โลกนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

  ​นักลงทุนสัมพันธ์

  1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
  1.1 ประวัติของบริษัท

  ข้อมูลเกี่ยวกับ เอ็ทน่า ประเทศไทย
  เอ็ทน่าในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 มีสมาชิกกว่า 282,000 คน และกว่า 2,000 องค์กร ตลอดจนโรงพยาบาลในเครือข่ายรวมกว่า 490 แห่ง ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aetna.co.th

  พันธกิจ
  เรายกระดับบริการด้านสุขภาพทั่วโลกด้วยการสร้างทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้คนได้มีโอกาสได้เข้าถึงและใช้ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

  ค่านิยมของเอ็ทน่า​
  Aetna Values Wheel
  • ความซื่อสัตย์ - เราทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุผลอันเหมาะสม
  • ความเป็นเลิศ - เราทุ่มเทนำเสนอคุณภาพและคุณค่าที่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยใช้โซลูชั่นที่เรียบง่ายและตรงกับความต้องการ
  • ความใส่ใจ - เรารับฟังและเคารพต่อลูกค้า เราจึงสามารถดำเนินการหรือมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และด้วยความมุ่งมั่นที่เรามีต่อลูกค้า
  • แรงบันดาลใจ - เราสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันเพื่อสำรวจแนวคิดในการทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ขึ้น
  1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
  ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และในปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการในระดับที่ดีที่สุดแม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจและการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทยังคงรักษาวินัยในการกำหนดราคาและการรับประกันการจัดจำหน่ายโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความผันผวนปีต่อปีสำหรับสมาชิกของเรา อย่างไรก็ตามแนวการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องการขยายโปรไฟล์และการให้บริการด้านสุขภาพและประกันสุขภาพทั้งที่เป็นรายกลุ่มบุคคล และรายเดี่ยว ด้วยความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ Aetna จึงวางแผนที่จะปรับแต่งการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อช่วยลดต้นทุนและปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมเครื่องมือดิจิทัลเพื่ออนาคตของการส่งมอบด้านการดูแลสุขภาพเช่น vHealth ซึ่งเป็น application สำหรับการดูแลสุขภาพและการป้องกันเบื้องต้นของเรา 

  ทิศทางธุรกิจของเรายังคงมุ่งเน้นไปที่ส่วนการประกันสุขภาพแบบรายเดียวและกลุ่มบุคคลรายเล็ก (SME) โดยที่ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ในส่วนของกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การรักษาลูกค้าที่มีอยู่ในอัตราส่วนการสูญเสียที่ยั่งยืน อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการพัฒนาโซลูชันด้านสุขภาพที่แตกต่าง เช่น โซลูชันด้านสุขภาพในสถานที่ทำงาน และทบทวนกลยุทธ์ด้านราคาเพื่อที่จะสามารถแข่งขันและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดได้
  เรื่องที่ให้ความสำคัญทั้งหมดนี้จะทำให้ธุรกิจมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งตลอดช่วงเวลาดังกล่าวและเริ่มเติบโตตามเป้าหมายที่อัตรากำไร 5-6%

  กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
  กลยุทธ์หลักที่สำคัญ – ประสบการณ์ของลูกค้า
  การทบทวนข้อเสนอสำหรับลูกค้าเพื่อพัฒนาลำดับขั้น Personal Medical Insurance (PMI)  แบบง่ายที่เหมาะกับตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบัน
  • การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องซับซ้อน  ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าผู้บริโภคทั่วไปของเราต้องง่ายและแตกต่างยิ่งขึ้น  โดยเราจะนำเสนอลำดับขั้นของข้อเสนอที่ง่าย และนำโดยผู้บริโภค ประกอบด้วยข้อเสนอบริการที่ดีขึ้นด้วยบริการอย่างผู้ดูแลทางการแพทย์ ทีมสนับสนุนแพทย์เฉพาะทาง การสนับสนุนทางดิจิทัลและการเข้าถึงแพทย์และพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เป้าหมายคือการให้ประสบการณ์ที่โดดเด่นและใส่ใจตลอดเส้นทางประสบการณ์ของลูกค้าแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา
  • เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ Aetna International Personal Medical Insurance (IPMI)เป็นข้อเสนอระดับบนสำหรับทั้งลูกค้าผู้บริโภคทั่วไปและลูกค้าองค์กร
  • ข้อเสนอของเราจะออกแบบโดยใช้หลักเอชอาร์เอ็ม และจะมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสามารถในการทำกำไรและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งคุ้มค่าเงินลูกค้าของเรา
  พัฒนาข้อเสนอคุณค่าสำหรับลูกค้าองค์กรด้วยความคิดริเริ่มด้านสุขภาพและความสุขในที่ทำงาน
  • การแข่งขันในตลาดลูกค้าองค์กรเข้มข้นด้วยความอ่อนไหวต่อราคาสูง และวิธีการตัดราคาเพื่อทำลายคู่แข่งขันซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้เล่นในตลาดที่ต้องการซื้อส่วนแบ่งการตลาด เราจะไม่ลงไปทำธุรกิจแบบยอมขาดทุนเพื่อสร้างการเติบโตของยอดขาย เรามุ่งเน้นที่การสร้างพันธมิตรอย่างยั่งยืนและสมเหตุผลในระยะยาว
  • ด้วยเป้าหมายที่มุ่งเน้นเรื่องคุณค่ามากกว่าราคา เราจะพัฒนาข้อเสนอสำหรับลูกค้าองค์กรด้วยความคิดริเริ่มด้านสุขภาพและความสุขในที่ทำงาน  โปรแกรมด้านสุขภาพและอื่นๆ ที่อาจต่อยอดได้จากตลาดของเอ็ทนาอื่นๆ
  • ข้อเสนอที่พัฒนานี้จะสนับสนุนเรื่องการรักษาลูกค้าองค์กรหลักของเรา และมีผลเชิงบวกต่อค่าใช้จ่ายการเรียกร้องสินไหมทดแทนและแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้การจัดการการเรียกร้องสินไหมทดแทน ความสามารถในการทำกำไร และอัตราการรักษาลูกค้าดีขึ้น
  • พัฒนาสาขาให้เป็น Flagship Store เพื่อนำเสนอประสบการณ์การดูแลสุขภาพครบวงจรที่สะดวกสบาย โดยจะเปิดที่จังหวัดระยองเป็นที่แรกเพื่อสนับสนุนการเปิดตัวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  หรือ EEC
  เข้าใจลูกค้าของเราดีขึ้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง
  • ดำเนินการและพัฒนาเอ็นพีเอสเพิ่มเติมเพื่อเป็นเครื่องมือในการรับฟังความคิดเห็นและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากลูกค้าของเราเพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าในภาพรวมที่มีกับเราอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เราจะใช้คะแนนเอ็นพีเอสในการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
  • เราจะนำเสนอกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วเพื่อทำให้แน่ใจว่าเราได้เรียนรู้จากความไม่พึงพอใจของลูกค้าของเราเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  เพิ่มการสร้างเส้นทางลูกค้าสำหรับข้อเรียกร้องมูลค่าสูง ระยะเวลาเข้ารักษา ผู้ที่เรียกร้องบ่อยครั้ง
  • ระบุตัวลูกค้าเหล่านี้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นของกระบวนการ จัดให้อยู่ในเส้นทางเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ถูกต้อง ในราคาที่ถูกต้อง และได้ระดับคุณภาพที่ถูกต้อง
  การจัดการเครือข่าย
  • เข้าใจเครือข่ายที่มีอยู่และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสเข้าใจประสบการณ์ลูกค้าเช่นกัน เราจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าโรงพยาบาลใดควรอยู่ในเครือข่าย เราควรขยายไปที่ส่วนใดของประเทศ และโรงพยาบาลไหนควรออกจากเครือข่าย
  • เราจะเริ่มการกำหนดราคาคงที่และการกำหนดราคาเป็นแพ็คเกจกับโรงพยาบาล
  • เพิ่มโปรแกรมการติดตามกำกับของผู้ให้บริการที่มีผลการดำเนินงานที่ผิดปกติ
  เสนอการขออนุมัติความคุ้มครองก่อนเข้ารับการรักษาที่จำเป็น และโรงพยาบาลที่ต้องการสำหรับลูกค้าบริษัทหลัก
  • เริ่มงานกับลูกค้าองค์กรหลักและเสนอการขออนุมัติความคุ้มครองก่อนเข้ารับการรักษาที่จำเป็น สำหรับข้อเรียกร้องมูลค่าสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระเงินสำหรับการรักษาที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครอง
  มุ่งเน้นเพิ่มขึ้นเรื่องผลิตภาพ การอบรม และการสอนงานของส่วนรับลูกค้า
  • ทำให้แน่ใจว่าส่วนรับลูกค้าเข้าใจสิ่งที่พวกเขาสนับสนุนโปรแกรมเอชเอ็มอาร์ นอกจากนั้น การเพิ่มการเน้นคุณภาพของงานที่ทำ เราจะมีโอกาสเข้าใจความต้องการด้านการอบรม ซึ่งจะลดการตัดสินใจที่ผิดและเพิ่มความผูกพันของพนักงาน
  การนำเสนอประสบการณ์การป้องกันและรักษาสุขภาพผ่านโทรเวชกรรม หรือ Telemedicine ผ่านระบบ vHealth Application
  • ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ vHealth Application ซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time โดยที่บริษัทมีคลีนิคในการให้บริการตรวจรักษาคนไข้ และมีบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาผ่านระบบ Telemedicine มาให้บริการกับลูกค้าประกันภัยรายเดียวและรายกลุ่มบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นเครื่องมือในการควาบคุมค่าใช้จ่ายของลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง
  1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  เอ็ทน่ามีแผนประกันสุขภาพรายบุคคลและรายกลุ่มที่หลากหลายเหมาะกับทุกความต้องการ แผนประกันสุขภาพของเอ็ทน่าส่วนใหญรับประกันการต่ออายุตลอดชีพ สามารถศึกษาข้อมูลพิ่มเติมได้ที่ https://www.aetna.co.th/web/individual-health-insurance

  ​1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย

  ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจำปี 2564
  รายการ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล และขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวม
  ตัวเรือ สินค้า ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ ความเสียงภัยทรัพย์สิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก วิศวกรรม อุบัติเหตุส่วนบุคคล สุขภาพ อื่นๆ
  จำนวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง - - - - - - - - - 2,949 - 2,949
  สัดส่วน
  ของเบี้ยประกันภัย
  (ร้อยละ)
  - - - - - - - - - 100 - 100
  หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจำปี

  1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
  1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
  ท่านสามารถส่งหลักฐานประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ https://www.aetna.co.th/web/claim-service

  1.5.2 วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
  • ยื่นเอกสารด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานเอ็ทน่าทุกแห่งที่ท่านสะดวก
  • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน บริษัท เอ็ทน่าประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือประสงค์จะร้องเรียน ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกเอ็ทน่า (Aetna Call Center) กรุณาติดต่อ 0 2232 8666 บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล์ csc@aetna.co.th
  2.  การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  2.1 กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท

  กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
  • บริษัทดำเนินธุรกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและหลักความสุจริตต่อกันอย่างยิ่ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยและประชาชน
  • การที่บริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ในปัจจุบัน บริษัทจึงดำเนินธุรกิจโดยกำหนดระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ (Check and balance) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีระบบ (Enterprise Risk Management) ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องต่างๆ ภายในบริษัท ทั้งการให้ทิศทาง กำหนดนโยบายที่สำคัญ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งหมด อาทิเช่น  การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

  กระบวนการควบคุมภายในของบริษัท (Internal Control Process)
  • เป็นกระบวนการที่บริษัทจัดให้มีขึ้นและถือปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจ และเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่าบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและทำให้รายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
  ​2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท
  aetna company structure​​
  ​2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท
  โครงสร้างการจัดการและหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
  2.3.1. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท
  • พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการลงทุน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการลงทุนที่มีนัยสำคัญ
  • จัดให้มีกระบวนการติดตามสอดส่องผลการดำเนินงานด้านการลงทุน ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เพื่อให้การลงทุนของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • จัดให้มีการทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ของบริษัท และกระบวนการระบุความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารทางการเงินในปัจจุบัน
  • แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน

  2.3.2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร (Executive Management) มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้
  • พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการบริหาร การดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทฯ เพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  • พิจารณาให้ความเห็นชอบ การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำหนดเป้าหมายระยะเวลาในการบริหารงานของบริษัทฯ
  • ให้การสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารงานของบริษัทฯ
  • ติดตามการดำเนินการตามการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  2.4 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
  การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
  2.4.1. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
  2.4.2. ไม่มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมาย
  2.4.3. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือดำเนินคดี โดยสำนักงาน คปภ. หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
  2.4.4. ไม่มีประวัติการถูกดำเนินการหรือถูกลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์
  2.4.5. ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย บริษัท หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ลักษณะของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวยึดถือตามแนวทางที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

  2.5 คณะกรรมการชุดย่อย
  2.5.1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

  รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
  1. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. Mr. Dan Harsono กรรมการ
  3. Mr. Thomas Charles Wilson กรรมการ

  2.5.2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Committee)
  รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 10 ท่าน ดังต่อไปนี้
  1. นางสาวณัฐวสา พจมานพรชัย ประธาน
  2. นายดาเมี่ยน เจมส์ เดลานี่ กรรมการ
  3. นางสาวนภา ตรีรัตนาวงศ์ กรรมการ
  4. นางพรทิพย์ จุลชาต กรรมการ
  5. นางอำพรรณ ตระกูลเรืองโรจน์ กรรมการ
  6. Dr. Friedemann Kaiser กรรมการ
  7. นางสาวกันตพัฒน์ นุตะโพธิพันธ์ กรรมการ
  8. นายไพบูลย์ ศรีสวัสดิ์อำไพ กรรมการ
  9. นางสาวนิตยารัตน์ นามเปรมปรีดิ์ กรรมการ

  2.5.3. คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
  รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย 3  ท่าน ดังต่อไปนี้
  1. นายดาเมี่ยน เจมส์ เดลานี่ ประธาน
  2. นางสาวณัฐวสา พจมานพรชัย กรรมการ
  3. นางณัฏฐา ศรีสมวงศ์ กรรมการ

  นอกจากนี้บริษัทยังมีคณะกรรมการภายใน ดังต่อไปนี้
  • คณะกรรมการกำกับผลิตภัณฑ์ (Product Governance Committee)
  • คณะกรรมการกำกับดูแลเรื่องร้องเรียน (Complaint Oversight Committee) 
  • คณะกรรมการธรรมาภิบาลคลินิก (Clinical Governance Committee)
  • คณะกรรมการรับประกันภัย (Underwriting Committee) 
  • คณะกรรมการตรวจสอบสาขา (Branch Inspection Committee)
  • คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Committee)
  ​3.  การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
  3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)

  ภาวะแวดล้อมของการบริหารบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากประกอบกับความเสี่ยงที่บริษัทต้องเผชิญ การบริหารมีความหลากหลายและซับซ้อน คณะกรรมการบริษัทขอแถลงนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เพื่อสร้างการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมั่นคงของบริษัท การยอมรับความเสี่ยงของบริษัทเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง ความเสียหาย ควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปด้วยดี และจัดการความเสี่ยงในกรณีที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น

  ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบเรื่องการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ (Solvency Regulations) และ กฎหมายอื่นๆ ที่ออกโดยองค์กรที่มีอำนาจ เพื่อให้แน่ใจถึงความมั่นคงทางการเงิน เช่นเดียวกับความมั่นคงและความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจ

  บริษัทจะติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้และกำหนดกรอบนโยบายการจัดการที่เหมาะสม

  3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
  หลักเกณฑ์และนโยบายการตัดสินใจในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท

  3.2.1. ขอบเขตและประเภทของสินทรัพย์ที่บริษัทจะลงทุน (Asset Allocation)

  บริษัทกำหนดให้การลงทุนทุกครั้งต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริษัท หรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ กรรมการบริหาร 1 ท่าน เป็นลายลักษณ์อักษร

  3.2.3. เงื่อนไขการนำสินทรัพย์ลงทุนไปก่อภาระผูกพัน
  บริษัทไม่อนุญาตให้นำสินทรัพย์ลงทุนไปก่อภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นการนำสินทรัพย์ลงทุนไปวางเป็นประกันต่อศาล หรือนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการออกหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อนำไปวางเป็นประกันต่อศาล เพื่อขอทุเลาการบังคับคดีที่ศาลมีคำพิพากษาให้บริษัทชดใช้หนี้ตามสัญญาประกันภัย หรือสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 ข้อ 23

  ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียดดังนี้
  ​หน่วย : ล้านบาท
  รายการ ปี 2564 ปี 2563
  ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

  สินทรัพย์ลงทุน

  (Total Investment Assets)

  2,476

  2,476

  2,098

  2,098

  สินทรัพย์สภาพคล่อง

  (Total Liquid Assets)

  3,002

  3,003

  2,765

  2,765

  หนี้สินรวม

  2,068

  2,067

  2,205

  2,210

  หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

  1,474

  1,474

  1,753

  1,759


  หมายเหตุ :
  • ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  • ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย
  4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
  บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการดำเนินนโยบายรับประกันภัยให้สอดคล้องกับแบบธุรกิจ และถูกต้องตามกฏระเบียบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้โดยได้ให้ความสนใจในสิ่งต่างๆ ดังนี้
  • การกระจุกตัวของผลิตภัณฑ์
  • ช่องทางการจำหน่าย
  • พื้นที่รับประกันภัย
  • ภัยที่รับประกัน
  เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น บริษัทได้บริหารจัดการการประกันภัย โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
  หน่วย : ล้านบาท
  รายการ จำนวน
  สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ 2.00
  เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 0.01
  เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 0.00

  5.  มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
  การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินสำหรับสินทรัพย์หนุนหลังเพื่อการจ่ายชำระหนี้สินสำหรับธุรกิจ เนื่องจากหนี้สินจากการรับประกันวินาศภัยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้นจึงมีความเสี่ยงทางด้านดอกเบี้ยต่ำ แต่มีความเสี่ยงที่เกิดจากมหันตภัย ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดราคาผิดพลาด และความเสี่ยงด้านการประมาณการหนี้สินค่าสินไหมทดแทนคลาดเคลื่อนสูง กลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ จึงเน้นไปทางการรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม อันเนื่องมากจากความไม่แน่นอนของจำนวนกระแสเงินสดจ่าย รวมถึงระยะเวลาที่จะต้องจ่าย บริษัทฯจึงมีการประมาณการกระแสเงินสดจ่ายหนี้สินอย่างสม่ำเสมอ และจัดสรรเงินลงทุน

  ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
  หน่วย : ล้านบาท
  รายการ ปี 2564 ปี 2563
  ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
  หนี้สินจากสัญญาประกันภัย        
  – สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Premium liabilities) 1,084 1,057 1,301 1,273
  – สำรองค่าสินไหมทดแทน
  (Claim liabilities)
  390 417 452 486
  หมายเหตุ :
  • ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว
  • ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าสำรองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด
  ​ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนัยสำคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

  6. การลงทุนของบริษัท
  นโยบาย วัตถุประสงค์ กระบวนการลงทุนของบริษัทโดยสังเขป
  ​แผนการลงทุนของ บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัท ที่บริษัทได้นำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งแผนการลงทุนดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนการลงทุนของบริษัท คือ ให้ลงทุนได้เฉพาะเงินฝากแบบมีกำหนดระยะเวลาในธนาคารที่มีการจัดอันดับโดย S&P หรือ Fitch หรือ Moody’s ตั้งแต่ BBB +  หรือ Baa1 เท่านั้น

  ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
  หน่วย : ล้านบาท
  ประเภท
  สินทรัพย์ลงทุน
  มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  ปี 2564 ปี 2563
  ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
  เงินฝากสถาบันการเงินและ บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน 804 804 404 404
  ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้,  ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน, หุ้นกู้แปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์) 1,672 1,673 1,694 1,694
  ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) - - - -
  หน่วยลงทุน - - - -
  เงินให้กู้ยืม,เงินให้เช่าซื้อรถ และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง - - - -
  ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน - - - -
  ตราสารอนุพันธุ์ - - - -
  เงินลงทุนอื่น - - - -
  รวมสินทรัพย์ลงทุน 2,476 2,477 2,098 2,098
  หมายเหตุ :
  • ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  • ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกำกับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย
  7. ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ผลการดำเนินงานของบริษัท
  หน่วย : ล้านบาท
  รายการ 2564 2563
  เบี้ยประกันภัยรับรวม 2,944 3,207
  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ) 3,160 3,211
  รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น 51 74
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 408 402
  อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (ร้อยละ)
  อัตราส่วน 2564 2563
  อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio) 65 66
  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio) 21 20
  อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio) 86 86
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 769 611
  อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on equity) 34 45

  8. ความเพียงพอของเงินกองทุน นโยบาย วัตถุประสงค์ กระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุน และการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน

  การบริหารจัดการเงินกองทุนของบริษัท
  บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านธุรกิจโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีกระบวนการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางด้านเงินกองทุน (ORSA process) โดยพิจารณาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ ระดับเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้สำหรับความเสี่ยงจากกิจกรรมทางธุรกิจแต่ละประเภทรวมถึงการหาทางจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

  ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้
  หน่วย : ล้านบาท
  รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
  2564 2563
  สินทรัพย์รวม 3,829 3,563
  หนี้สินรวม 2,067 2,210
     – หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 1,474 1,759
     – หนี้สินอื่น 593 451
  ส่วนของเจ้าของ 1,762 1,354
  อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 923 370
  อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 923 370
  อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 923 370
  เงินกองทุนที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด 1,762 1,354
  เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย 191 366

  หมายเหตุ :
  • ​ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย กำหนดให้นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้ - เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
  • รายการข้างต้นคำนวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
  9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว และงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
  ดาวน์โหลดไฟล์ Aetna Q1'22
  ดาวน์โหลดไฟล์ Aetna YE 2021

  ดาวน์โหลดไฟล์ Aetna Q1'21
  ดาวน์โหลดไฟล์ Aetna Q2'21
  ดาวน์โหลดไฟล์ Aetna Q3'21
  ดาวน์โหลดไฟล์ Aetna YE 2020

  10. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
  10.1 แบบ ปผว. 1 รายปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
  10.2 แบบ ปผว. 1 รายปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
  10.3 แบบ ปผว. 1 ไตรมาส 1 ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
  10.4 แบบ ปผว. 1 ไตรมาส 2 ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
  10.5 แบบ ปผว. 1 ไตรมาส 3 ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์
  10.6 แบบ ปผว. 1 ไตรมาส 1 ปี 2565 ดาวน์โหลดไฟล์