ติดตามสถานะการเคลม

เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย เช่น 2015010000
หมายเลขหนังสือเดินทาง / หมายเลขบัตรประชาชน
วันเกิด

หมายเหตุ

  1. ระบบสามารถตรวจสอบประวัติการเคลมย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี
  2. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเรียกร้องค่าสินไหมได้หลังจากยื่นเอกสารให้กับทางบริษัทแล้วไม่เกิน 7 วันทำการ (ในกรณีที่ท่านมีหลักฐานประกอบการเรียกร้องอย่างสมบูรณ์และเอ็ทน่าสามารถพิจารณาการให้ความคุ้มครองได้โดยไม่ จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม)
หากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่พบเกี่ยวกับรายละเอียดการเคลมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลลูกค้าที่หมายเลข 02-232-8666 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-18.00 น. หรือ email: csc@aetna.co.th