ช่องทางการซื้อเอ็ทน่าประกันการเดินทาง

ช่องทางออนไลน์ รับกรมธรรม์และใบรับเงินทันทีทางอีเมล์ (สามารถซื้อได้สูงสุด 10 ท่านต่อการทำรายการซื้อ 1 ครั้ง)

1. เลือกจุดหมายปลายทางและแผนความคุ้มครอง

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

3. ตรวจสอบข้อมูลและยอดเงินที่ต้องชำระ (สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าประกันรายเดี่ยวและ กลุ่มองค์กร ประหยัดเพิ่มสำหรับทุกแผนประกันเดินทาง เพียงใส่เลขที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพ และกด “คำนวนค่าเบี้ย” ในขั้นตอนนี้)

4. ชำระค่าเบี้ย ผ่านบัตรเครดิต หรือ ช่องทางเงินสด

5. รอรับกรมธรรม์และใบรับเงินทางอีเมล

ช่องทางอีเมล หรือ แฟกซ์ (ส่งเอกสารล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันก่อนออกเดินทาง)

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงิน จากหน้าเวปไซต์

2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครประกันเดินทาง

3. ชำระเงิน: เงินสด, บัตรเครดิต, โอนเงิน, เช็ค ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มการชำระเงิน

4. ส่งเอกสาร (ใบสมัคร, หลักฐานการชำระเงิน) มาที่ travel@aetna.co.th or Fax 02 2306515

5. ท่านจะได้รับหน้าตารางกรมธรรม์ทางอีเมล์ภายใน 2 วันทำการ และ ทางไปรณีย์ โดย EMS ไปยังที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้กับทางบริษัทภายใน 3-4 วันทำการ

6. เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันนขตฤกษ์) เวลา 8.30 - 17.00 น.

สมัครด้วยตนเองได้ที่ เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)) จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือที่ตัวแทน พร้อมรับกรมธรรม์ทันที กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางมาเพื่อประกอบการสมัคร

(ท่านสามารถค้นหาสาขาใกล้บ้านท่านได้ที่นี่ https://www.aetna.co.th/th/individuals/contact/locations.aspx)