เข้าสู่ระบบ โดยตัวแทน/นายหน้า
กรุณาใส่ Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ My Aetna
Username : 
Password : 
   หากลืม Username หรือ Password กดที่นี่

 

   กลับสู่หน้าหลักเอ็ทน่า

* ระบบจะไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงเวลาประมาณ 22:00 – 03:00 ทุกวันทำการเพื่อการประมวลผลรายวัน
โปรดทราบ: ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นต้นไป กรุณาลงทะเบียนผ่านช่องทางใหม่สำหรับตัวแทนและนายหน้าได้ที่
https://www.aetna.co.th/My.Aetna.Web/th/default_agent.aspx
โดยใช้ username และ password เดิม